Kwaterunek 2020
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
● Akcje kwaterunkowe / accommodation processes
Stworzono 2020-09-15 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowych. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  1 maj - 22 maj (SO do 11 maja)
Obecni Studenci Cudzoziemcy 1 maj - 22 maj
Doktoranci 1 maj - 22 maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) 18 sierpień - 28 sierpień
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy 18 sierpień - 21 wrzesień
Wymiany bilaterialne 1 sierpnień - 16 sierpień
Erasmus+ 1 sierpnień - 16 sierpień
Płock 22 lipiec - 23 wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

27 lipiec - 14 wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  do 30 września
Kandydaci do szkół doktorskich do 18 września
Elektroniczny Bank Miejsc październik

Terminarz akcji kwaterunkowej jest publikowany 2 tygodnie przed rozpoczęciem akcji kwaterunkowej. Terminarze są zamieszczane w zakładce Informacje.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students 1st May - 22nd May
Current Foreign Students 1st May - 22nd May
PhD Students 1st May - 22nd May
Holidays 11 June - 20 June
New Students (Poland) 18 August - 28 August
New International Students 18 August - 21 September
Bilateral Exchange Students  1 August - 16 August
Erasmus+ 1 August - 16 August
Płock 22 July - 23 September
SJO and OJA Participant

27th July - 14th September

Candidates for Master`s Studies  until 30th September
Candidates for Doctoral Studies  until 18th September
Online Bank of Places October

Timetable will we published 2 weeks before beginning of the accommodation process. Timetable are available in Information.

In accommodation process you can choose time period (one semester or whole academic year).

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek