Kwaterunek 2019
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Szczegóły Akcji Kwaterunkowej / Accommodation process - details
Stworzono 2020-03-09 przez Michał Budzik

ENGLISH VERSION BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja kwaterunkowa "przedłużenie zakwaterowania" jest przeznaczona dla osób, które otrzymały miejsce w akademiku w dowolnej akcji kwaterunkowej tylko na semestr zimowy i chciałyby w nim pozostać na kolejny semestr.


AKCJA KWATERUNKOWA PRZEDŁUŻANIE ZAKWATEROWANIA KROK PO KROKU


JAK ZŁOŻYĆ PODANIE O PRZEDŁUŻANIE ZAKWATEROWANIA?

1. Zaloguj się na stronie kwaterunek.sspw.pl. Jeżeli logujesz się tutaj po raz pierwszy, powinieneś załóżyć konto na core2.sspw.pl

2. Sprawdź w prawym górnym rogu strony, czy wybrałeś odpowiednią akcję kwaterunkową. Jeżeli nie, wybierz z menu rozwijalnego akcję kwaterunkową: przedłużanie zakwaterowania.

3. Złoż wniosek (lewe menu -> "użytkownik" -> "wniosek o akademik").

4. Wypełnij wniosek.

5. Zapisz wniosek przyciskiem "Wyślij" (status wniosku "SAVE"/"ZAPISANY")

6. Na dole wniosku pojawiło się pole w celu wgrania załącznika. Wybierz odpowiedni załącznik, który planujesz wgrać i wgraj go do Systemu. Następnie zapisz go przyciskiem "Wyślij". Załącznik, który powinieneś wgrać to podanie o przedłużenie zakwaterowania.

Wymagania dotyczące podania:

 • podanie jest skierowane do Przewodniczącego Komisji Kwaterunkowej (nie musi być imienne, ponieważ w między czasie następuje zmiana kadencji przewodniczącego)
 • powinno zawierać treść podania! Ponadto w treści uzasadnienia podania należy podać nazwę akademika oraz numer zamieszkiwanego pokoju - bez podania tych informacji podanie będzie odrzucone!
 • podanie powinno być napisane w programie tekstowym i zapisane do formatu pdf
 • nie musi być podpisane (ponieważ skan dokumentu będzie słabiej czytelny).
 • wzór podania znajduje się tutaj

7. Jeżeli Twój wniosek jest poprawnie złożony i nie będziesz już go modyfikować, użyj przycisku "złóż wniosek" (status wniosku "RECEIVED"/"dostarczony do PW (bez SO)") Nie ma możliwości złożenia wniosku (status "RECEIVED"/"dostarczony do PW (bez SO)") bez wgrania załącznika.

8. Koniec. Nie musisz dostarczać podania w żadne miejsce.


ZROBIŁEŚ BŁĄD?

Jeżeli zrobiłeś błąd, masz możliwość samodzielnego wycofania wniosku i poprawienia błędów. Edycja wniosku nie powoduje zmiany miejsca na liście rankingowej. Jak to zrobić?

1. "Wniosek o akademik" (lewe menu -> "użytkownik")

2. Naciśnij przycisk "Wycofaj wniosek" (status REVEIVED - ABANDON)

3. Czy na pewno chciałeś nacisnąć "wycofaj wniosek"?

3a. Jeżeli tak, wpisz powód dla którego nacisnąłeś przycisk "Wycofaj wniosek"

3b. Jeżeli nie naciśnij przycisk "Anuluj wycofanie wniosku" jeżeli jednak nie chcesz go wycofać.

4. Naciśnij przycisk "Potwierdź wycofanie wniosku", jeżeli naprawdę chcesz go wycofać (status DESERT).

5. Jeżeli chcesz edytować wniosek, naciśnij przycisk "Edytuj"

6. Jeżeli chcesz już złożyć wniosek, naciśnij przycisk "Złóż wniosek"


Masz pytania? Napisz do Przewodniczącego Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accommodation process "extension of accommodation" is dedicated for you, if you got place in dormitory only for winter semester and you want to stay there for next semester.


ACCOMMODATION PROCESS EXTENSION OF ACCOMMODATION - STEP BY STEPHow to apply for extension of accommodation? 

1. You must have an account in Core2 System. If you don`t have an account, there is a guide how to create that account (dormitory.sspw.pl -> Right side of the webpage -> "Important files" -> "How to create an account - guide").

2. Choose right accommodation process in the top right corner of website: extenstion of accommodation

3. Apply for extension of accommodation (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

4. Fill in your application.

5. Click "send" (application status: "SAVE").

6. At the bottom of application you can find place for uploading documents. Choose name of file, which you want to upload and then upload your file. Then click „send”. You should upload your application for extension of your accommodation.

Application for extension of your accommodation should:

 • be direct to chairman of accommodation committee (without name and last name because chairman is changed during this time)
 • have argumentation of your application! Write name of your dormitory and number of your room in application for extenstions of accommodation - without this information your application will be rejected
 • be written in text programm
 • not be signed
 • template for content here

7. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED"). It isn’t possible to “send application” without uploading file first.

8. End. You don`t have to print your application and deliver your application to dean’s office.

 

MADE MISTAKE?

If you made a mistake in your application, you can withdraw it to be possible to edit.How to do that?

1. Go to your application (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

2. Click "Withdraw application" button

3. Write why you click "withdraw application" button and click "save" button

4. Click "Withdraw appliction for sure" button again.

5a. Now you can edit your attachment 

5b. If you want to edit your application click "edit" button

5c. If you don`t want to edit your application and you want to submit it - click "submit application"

6. Now you can edit your application. Change data in your application.

7. Click "send".

8. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

9. End.


Problems? Questions? Write to Chairman of accommodation committee by Contact (right top corner of the webpage)

ENGLISH VERSION BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja kwaterunkowa na semestr letni jest przeznaczona dla osób, które:

 • rozpoczynają studia w PW od semestru letniego 2017/2018
 • są kandydatami na studia w PW od semestru letniego 2017/2018
 • powracają na studia w PW od semestru letniego 2017/2018 po odbytym urlopie lub wymianie studenckiej.

Studenci, którzy nie spełniają powyższych kryteriów mogą ubiegać się o miejsce w ramach wolnych miejsc w Banku Miejsc:

 • do końca semestru zimowego tylko na okres semestru zimowego lub
 • od drugiego tygodnia semestru letniego na okres semestru letniego.

Osoby, które otrzymały miejsce w akademiku tylko na semestr zimowy i chcące pozostać w nim w przyszłym semestrze, powinny złożyć podanie o przedłużenie zakwaterowania.


AKCJA KWATERUNKOWA NA SEMESTR LETNI KROK PO KROKU


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O AKADEMIK?

1. Zaloguj się na stronie kwaterunek.sspw.pl. Jeżeli logujesz się tutaj po raz pierwszy, powinieneś załóżyć konto na core2.sspw.pl

2. Sprawdź w prawym górnym rogu strony, czy wybrałeś odpowiednią akcję kwaterunkową. Jeżeli nie, wybierz z menu rozwijalnego akcję kwaterunkową: semestr letni.

3. Zaaplikuj o akademik (lewe menu -> "użytkownik" -> "wniosek o akademik").

Złóż wniosek w czasie trwania akcji kwaterunkowej. Wszystkie ważne terminy znajdziesz w terminarzu, który znajduje się w "ważnych plikach" w menu po prawej stronie.

4. Wypełnij wniosek o akademik.

a. Sprawdź czy Twój numer telefonu i adres email są prawidłowe. Będziemy się z Tobą kontaktować, w związku z tym jeżeli dane kontaktowe nie są aktualne, zmień je pod linkiem w aplikacji powyżej danych kontaktowych lub tutaj

b. Aby wyszukać miejsce zamieszkania na mapie, użyj przycisku "wyszukaj"

c. Wybierz wydział i tok studiów, na którym studiujesz lub będziesz studiować

d. Codzienny dojazd z miejsca zameldowania utrudniałby Ci dojazd? Nie zapomnij zaznaczyć checkbox "Oświadczam, że codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia mi lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie"

5. Zapisz wniosek przyciskiem "Wyślij" (status wniosku "SAVE"/"ZAPISANY")

6. Na dole wniosku pojawiło się pole w celu wgrania załącznika. Wybierz odpowiedni załącznik, który planujesz wgrać i wgraj go do Systemu. Następnie zapisz go przyciskiem "Wyślij". Załącznik, który powinieneś wgrać to:

 • jeżeli rozpoczynasz studia w PW od semestru letniego - decyzję o przyjęciu na studia
 • jeżeli jesteś kandydatem na studia w PW od semestru letniego - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • jeżeli powracasz na studia w PW po odbytym urlopie lub wymianie studenckiej - dokument potwierdzający urlop lub wymianę studencką do semestru letniego 2017/2018

W tej akcji nie ma możliwości dokumentowania dochodu i odległości.

7. Jeżeli Twój wniosek jest poprawnie złożony i nie będziesz już go modyfikować, użyj przycisku "złóż wniosek" (status wniosku "RECEIVED"/"dostarczony do PW (bez SO)") Nie ma możliwości złożenia wniosku (status "RECEIVED"/"dostarczony do PW (bez SO)") bez wgrania załącznika.

8. Koniec. Nie musisz dostarczać wniosku do dziekanatu. Teraz możesz ewentualnie złożyć preferencje składu w "preferencje pokoju / składu"


Preferencje pokoju / składu złóż w przypadku chęci zamieszkania z kimś, kto również aplikuje w tej akcji kwaterunkowej, bądź chcesz zamieszkać z kimś, kto już otrzymał miejsce w akademiku i posiada wolne miejsce w pokoju.

Liczba miejsc w akademiku jest ograniczona. Aplikowanie o miejsce w akademiku, nie gwarantuje otrzymania go. Ważna jest kolejność zgłoszeń.

Miejsca będą przyznawane wg kolejności zgłoszeń. Podczas tworzenia listy rankigowej liczy się data utworzenia wniosku (w historii modyfikacji wniosku status "stworzył preferencje")


ZROBIŁEŚ BŁĄD WE WNIOSKU?

Jeżeli zrobiłeś błąd we wniosku, masz możliwość samodzielnego wycofania wniosku i poprawienia błędów. Edycja wniosku nie powoduje zmiany miejsca na liście rankingowej. Jak to zrobić?

1. "Wniosek o akademik" (lewe menu -> "użytkownik")

2. Naciśnij przycisk "Wycofaj wniosek" (status REVEIVED - ABANDON)

3. Czy na pewno chciałeś nacisnąć "wycofaj wniosek"?

3a. Jeżeli tak, wpisz powód dla którego nacisnąłeś przycisk "Wycofaj wniosek"

3b. Jeżeli nie naciśnij przycisk "Anuluj wycofanie wniosku" jeżeli jednak nie chcesz go wycofać.

4. Naciśnij przycisk "Potwierdź wycofanie wniosku", jeżeli naprawdę chcesz go wycofać (status DESERT).

5. Jeżeli chcesz edytować wniosek, naciśnij przycisk "Edytuj"

6. Jeżeli chcesz już złożyć wniosek, naciśnij przycisk "Złóż wniosek"


Masz pytania? Napisz do swojej Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accommodation process for spring semester is dedicated only for:


 • Erasmus+ and EMARO+ students from spring semester 2017/2018
 • bilateral exchange students from spring semester 2017/2018
 • new undergraduate or postgraduate students from spring semester 2017/2018
 • students, who come back for exchange programm from other country from spring semester 2017/2018If you are current student on WUT, you can apply for dormitory only by Bank of Places.


If you have got place in dormitory now only for winter semester and you want to stay there for next semester you should extend your accommodation.


ACCOMMODATION PROCESS FOR SPRING SEMESTER - STEP BY STEPHow to apply for dormitory? 

1. You must have an account in Core2 System. If you don`t have an account, there is a guide how to create that account (dormitory.sspw.pl -> Right side of the webpage -> "Important files" -> "How to create an account - guide").

2. Choose right accommodation process in the top right corner of website: spring semester

3. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

You can apply for dormitory, when accommodation process is open. Important deadlines can be find in timetable and timetable can be find in the right column of website - in "Important files" section.

4. Fill in your application.

a. Check your email and telephon numer. Do you use it? We need to have a contact with you. If you don’t use this email, change it by link under contact data or here

b. To find your address on the map use "search" button.

c. Choose your faculty and type of study on WUT`s for February

d. Don`t forget to tick the checkbox: "I declare that daily commuting to the University prevents or greatly impedes my studying (from the place of origin).". 

5. Click "send" (application status: "SAVE").

6. At the bottom of application you can find place for uploading documents. Choose name of file, which you want to upload and then upload your file. Then click „send”. You should upload your final acceptance letter.

7. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED"). It isn’t possible to “send application” without uploading file first.

8. End. You can`t submit your application without attachment. You don`t have to print your application and deliver your application to dean’s office. Now you can submit your team preferences.

 

Submit Room / team preferencesonly if you want to stay with your friend, who applies for dormitory in accommodation process online Bank of Places too, or he lives in dormitory now and he has got unoccupied places in his room

Application for dormitory is only for place in double or triple room. Single room isn`t available.

Please mind that there is a limited number of places and rooms are not guaranteed. It varies every year depending on the number of accepted candidates. Applications will be accepted on "a first-come, first-served basis".

It`s based on time of creating application (it will be shown status "has created preferences" in the history box in your application).


MADE MISTAKE?

If you made a mistake in your application, you can withdraw it to be possible to edit.How to do that?

1. Go to your application (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

2. Click "Withdraw application" button

3. Write why you click "withdraw application" button and click "save" button

4. Click "Withdraw appliction for sure" button again.

5a. Now you can edit your attachment 

5b. If you want to edit your application click "edit" button

5c. If you don`t want to edit your application and you want to submit it - click "submit application"

6. Now you can edit your application. Change data in your application.

7. Click "send".

8. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

9. End.


PREFERENCES

Do you want to live with your friend, who is going to study at WUT too?

SUBMIT TEAM PREFERENCES (You can do it when status of your application is "SUBMITTED")

1. Go to "room/team preferences"

2a. If you want to create new team (your friend didn`t create it), choose "create own preferences/create corporate preferences"

a. Tick checkbox "create corporate preferences"

b. Enter name of your team to "corporated preferences name"

2b. If you want to join to team (to team which was created by your friend), choose "join to currently existing corporated preferences"

a. Enter name of your team to "Corporated preferences name" (it is important: lower, upper case letter)

 

Problems? Questions? Write to your faculty accommodation committee by Contact (right top corner of the webpage)

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek