Kwaterunek 2019
logo
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Harmonogram
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Nadchodzące akcje kwaterunkowe / Upcoming accommodation processes
Stworzono 2019-07-09 przez Michał Budzik

Drogi Studencie,

Nie masz miejsca w akademiku? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowcyh. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa Termin składania wniosków 
w systemie
Wymiany bilaterlane 5 - 25 czerwca
Erasmus+ 11 - 31 lipca
Nowo Przyjęci PL 10 - 31 lipca
Mieszkańcy DS (obecnie mieszkający) 10 - 31 lipca
Filia w Płocku 22 lipca - 22 wrzesień
Kursanci SJO i OJA

30 lipca - 12 wrzesień

Nowo Przyjęci Cudzoziemcy 1 - 31 sierpnia
Kandydaci na studia II i III stopnia 4 - 12 wrzesień
Akcja uzupełniająca 17 - 23 wrzesień
Elektroniczny Bank Miejsc 7 - 11 października

W razie problemów proszę o wiadomość na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl

 

****************************************************************************************

Dear Student,

Do not have a place in a dormitory? Take part in the accommodation process!!!
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation Process Terms for submitting 
the application
Bilateral Exchange Students  5 - 25 June
Erasmus+ 11 - 31 July
New Students (Poland) 10 - 31 July
Dorm Residents 10 - 31 July
Płock Branch 22 July - 22 September
SJO and OJA participant 30 July - 12 September        
New International Students 1 - 31 August
Candidates for II and III degree studies 4 - 12 September
Complementary Accommodation Process 17 - 23 September
Online Bankof Places 7 - 11 October

In case of problems, please send a message to kkw@samorzad.pw.edu.pl

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek