Kwaterunek 2018
logo
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Harmonogram
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Akcja kwaterunkowa na Semestr Letni | Spring Semester Accommodation Process
Stworzono 2019-01-27 przez Adrian Augustowski

ENGLISH VERSION BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aplikowanie o miejsce na Semestr Letni jest możliwe w terminie od:

 14 stycznia - 10 lutego.

Aby aplikować należy złożyć wniosek w Akcji "Semestr Letni" po jej uprzednim wybraniu w prawym górnym rogu.

Akcja kwaterunkowa na Semestr Letni jest przeznaczona dla osób, które:

  • rozpoczynają studia w PW od semestru letniego 2018/2019 (student posiada już decyzję o przyjęciu)
  • są kandydatami na studia w PW od semestru letniego 2018/2019 (student ubiega się o przyjęcie, ale decyzję otrzyma w trakcie lub po zakończeniu akcji kwaterunkowej)
  • powracają na studia w PW od semestru letniego 2018/2019 po odbytym urlopie lub wymianie studenckiej
  • kandydaci programu Fundation Year

Studenci, którzy nie spełniają powyższych kryteriów mogą ubiegać się o miejsce w ramach wolnych miejsc w Banku Miejsc:

  • od drugiego tygodnia semestru letniego na okres semestru letniego.

Osoby, które otrzymały miejsce w akademiku tylko na semestr zimowy i chcące pozostać w nim w przyszłym semestrze, powinny złożyć podanie o przedłużenie zakwaterowania (więcej informacji wkrótce).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Applying for a place for the Spring Semester is possible from: 

 January 14 - February 10

To apply, you should submit an application in the "Spring Semester" Accommodation Process after selecting it in right corner.

Accommodation process for Spring Semester is dedicated only for: 

  • Erasmus+ and EMARO+ students in Spring Semester 2018/2019
  • bilateral exchange students in Spring Semester 2018/2019
  • new undergraduate or postgraduate students in Spring Semester 2018/2019
  • students, who come back for exchange programme from other country in Spring Semester 2018/2019
  • FY Student`s 

If you are current student of WUT, you can apply for dormitory only by Bank of Places. Bank of Places will start at second week of Spring Semester. 

If you have got place in dormitory now only for winter semester and you want to stay there for next semester you should extend your accommodation (more information soon).

Poprzednie wersje aktualności
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek