Wracamy wkrótce!

w sprawach ogólnych
general questions

w sprawach stypendialnych

questions regarding scholarships

w sprawach kwaterunkowych

questions regarding accomodation