Kwaterunek 2020
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
● Dokumenty potrzebne do akcji kwaterunkowej
Stworzono 2020-06-22 przez Natalia Padykuła

Jakie dokumenty potrzebuję do złożenia wniosku w akcji kwaterunkowej?

 

Akcja Kwaterunkowa Obecni Studenci

  • Zaświadczenie o miejscu zameldowania - jeśli brałeś już udział w akcji kwaterunkowej w poprzednich latach możesz załączyć z poprzedniego roku, jeśli nadal jest ważne (miejsce twojego zameldowania nie uległo zmianie). 

lub

  • Student w trudnej sytuacji materialnej - decyzja o przyznaniu stypendium socjalnym w roku akademickim 2019/2020.

lub 

  • Studenci ubiegający się o Szczególne Okoliczności (SO) z powodu:

a. student aktywnie działający na rzecz społeczności akademickiej, podlegający ocenie dziekana.- musisz dołączyć zaświadczenie potwierdzające twoją działalność od przewodniczącego danej jednostki np. organizacji, koła naukowego, RM, itp.

lub

b. osoba z inną niepełnosprawnością - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Studenci, którzy ubiegają się o przyznanie SO nie muszą dostarczyć zaświadczenia o miejscu zameldowania. Przyznanie SO powoduje akceptację wniosku w pierwszej kolejności. SO nie gwarantują przyznania pokoju o lepszym standardzie lub pokoju jednoosobowego. Wnioski o SO można składać tylko do 11 maja!

 

Akcja Kwaterunkowa Obecni Studenci Cudzoziemcy

Nie są wymagane dokumenty.

 

Akcja Kwaterunkowa Doktoranci

Nie są wymagane dokumenty.


Akcja Kwaterunkowa Nowo Przyjęci (Polacy)

Zaświadczenie o miejscu zameldowania.

 

Akcja Kwaterunkowa Nowo Przyjęci Cudzoziemcy

Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia.

 

Akcja Kwaterunkowa Erasmus+

Decyzja o przyjęciu na Erasmus.


Akcja Kwaterunkowa Wymiany bilateralne

Zaświadczenie o przyjęciu na studia.

 

Akcja Kwaterunkowa Płock

Decyzja o przyjęciu na studia / legitymacja studencka/doktorancka.


Akcja Kwaterunkowa Studenci kursów OJA/SJO

Nie są wymagane dokumenty.

 

Akcja Kwaterunkowa Kandydaci do szkół doktorskich

Decyzja o przyjęciu do szkoły doktorskiej.

 

Akcja Kwaterunkowa Kandydaci na studia II stopnia

Decyzja o przyjęciu na studia II stopnia lub potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Prosimy o wgrywanie plików w formacie jpg lub pdf.

W przypadku problemów z załącznikami proszę kontaktować się z Wydziałową Komisją Kwaterunkową.

quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek