Kwaterunek 2020
logo
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Harmonogram
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Stworzono 2020-03-27 22:13:53 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowycyh. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  maj 
Obecni Studenci Cudzoziemcy maj
Doktoranci maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) lipiec
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy sierpnień
Wymiany bilaterialne czerwiec/lipiec
Erasmus+ lipiec
Płock lipiec - wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

lipiec - wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  wrzesień
Kandydaci do szkół doktorskich wrzesień
Elektroniczny Bank Miejsc październik

W ważnych plikach znajdują się terminarze akcji kwaterunkowych:

● Obecni Studenci,

 Obecni Studenci Cudzoziemcy,

 PhD Students.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students May
Current Foreign Students May
PhD Students May
Holidays June
New Students (Poland) July
New International Students August
Bilateral Exchange Students  June/July
Erasmus+ July
Płock July - September
SJO and OJA Participant

July - September

Candidates for Master`s Studies  September
Candidates for Doctoral Studies  September
Online Bank of Places October

In important files you can find timetable of accommodation process:

● Current Students,

 Current Foreign Students,

 PhD Students.

Stworzono 2020-03-23 00:51:38 przez Natalia Padykuła

Wstrzymanie kwaterowania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020r. wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich.

Suspended accommodation

Due to current coronavirus situation accommodation of new students in WUT`s dormitories has been suspended and inviting visitors to dormitories has been prohibited. 

Stworzono 2020-03-23 00:50:46 przez Natalia Padykuła

Kontakt z Przewodniczącą Komisji Kwaterunkowej

Kontakt z Przewodniczącą Komisji Kwaterunkowej jest możliwy:

- poprzez napisanie wiadomości - zakładka Kontakt na stronie www.kwaterunek.sspw.pl

- poprzez wysłanie maila na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl

 

Contact with Chairwoman of Accommodation Committee

Contact with Chairwoman of Accommodation Committee is possible:

- by Contact box on this website

- mail kkw@samorzad.pw.edu.pl

quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek