Kwaterunek 2020
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Stworzono 2020-10-28 13:30:15 przez Natalia Padykuła

ZAKWATEROWANIE

Studenci, którzy chcą otrzymać miejsce w domu studenckim Politechniki Warszawskiej proszeni są o kontakt z Bankiem Miejsc - (tel. 22 234 44 16, email: akademik.ds@pw.edu.pl).

W przypadku problemów z otrzymaniem miejsca, proszę o kontakt z Wydziałową Komisją Kwaterunkową, a w przypadku braku pomocy, proszę o napisanie maila na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl

Przypominamy, że z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej zakwaterowanie w akademikach PW jest możliwe tylko dla studentów PW.

ACCOMMODATION

Students, who want to get a place in WUT dormitories, please contact with Bank of Places (tel. +48 22 234 44 16; mail akademik.ds@pw.edu.pl).

If you have any problems with getting a place, please contact with your Faculty Accommodation Committee. If you don`t get any help, please send an mail to kkw@samorzad.pw.edu.pl

 

Due to the coronavirus situation, accommodation is possible only for WUT students.

Stworzono 2020-10-14 15:42:57 przez Natalia Padykuła

OPŁATY/PAYMENTS

W przypadku problemów i pytan związanych z opłatami za akademik prosimy o kontakt z administracją domu studenckiego.

If you have any problems with payments and deposit, please contact with administration of your dormitory.

Stworzono 2020-09-26 15:00:56 przez Natalia Padykuła

Drodzy Studenci,

osoby, które złożyły wniosek na cały rok akademicki lub na semestr zimowy 2020/2021 muszą zakwaterować się w domu studenckim do 7 października. Jeśli do tego czasu nie wprowadzą się to zgodnie z Regulaminem Kwaterowania stracą miejsce w domu studenckim.

W trakcie roku akademickiego student będzie mieć możliwość otrzymania miejsca w domu studenckim.


Dear Students,

those who have applied for the entire academic year or for the winter semester 2020/2021 must stay at the student residence until October 7. If they do not move in according to the Accommodation Regulations by that time they will lose their place in the student house.

If you have a delay and you will accommodate after 7th of October because of VISA problems of due to pandemic situation, please contact with administration of your dormitory (by mail).

During the academic year the student will be able to get a place in the student house.

Stworzono 2020-09-26 13:22:27 przez Natalia Padykuła

If you need confirmation to VISA procedure, please send a mail to kkw@samorzad.pw.edu.pl with title "CONFIRMATION OF ACCOMMODATION" and your application number.

We will send you mail with attached confirmation. If you need paper version, we can send it to you by post. In this case, please write your address in an email.

Stworzono 2020-09-26 10:59:59 przez Natalia Padykuła

Osoby, którym przyznano miejsce w DS Bratniak-Muszelka są proszone o kontakt mailowy (jaroslaw.sobol@pw.edu.pl) przed przyjazdem do akademika. W tytule maila prosimy napisać datę przyjazdu i numer pokoju.

Persons who have been granted a place in DS Bratniak-Muszelka are asked to contact us by e-mail (jaroslaw.sobol@pw.edu.pl)  before coming to the dorm. In the title of the e-mail please write the date of your arrival and the room number.

Stworzono 2020-08-25 10:32:55 przez Jakub Jernaś

Zaliczka

Statusy zaliczki w "szczegółach dotyczace pokoju" są zaaktualizowane tylko dla obecnych studentów (Akcja Kwaterunkowa "Obecni Studenci"), którzy zapłacili terminowo, tj. do 21 sierpnia. Dla pozostałych osób status zaliczki nie zostanie zaaktualizowany w systemie.

Jeśli martwisz się czy twój przelew z zaliczką doszedł, prosimy wydrukować potwierdzenie wykonania przelewu i mieć przy sobie przy wprowadzce w razie kłopotów.

Proszę o niewysyłanie żadnych skanów/potwierdzeń przelewów na maila.

Zaliczki nie są weryfikowane automatycznie, dlatego status zaliczki nie zmienia się.

Jak zapłacić zaliczkę?

LINK: https://kwaterunek.sspw.pl/?article:3409501

Deposit 

Deposit had been checked only for current students (Accommodation process "Current International Students"). For the others, the status of the advance payment will not be accentuated in the system.

If you are worried about whether your advance payment has arrived, please print out the transfer confirmation and carry it with you when you move into the dormitory in case of any problems.

 

PLEASE DON`T SEND ANY CONFIRMATION

Stworzono 2020-04-22 17:13:55 przez Natalia Padykuła

Podania dotyczące zakwaterowania

Wszelkie podania do Prorektora ds. Studenckich i Przewodniczącej Komisji Kwaterunkowej, np. przyznanie miejsca z puli rektorskiej,  przemianowanie pokoju, itp., proszę wysyłać mailowo na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl.

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt mailowy kkw@samorzad.pw.edu.pl.

Stworzono 2020-03-27 22:13:53 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowych. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  1 maj - 22 maj (SO do 11 maja)
Obecni Studenci Cudzoziemcy 1 maj - 22 maj
Doktoranci 1 maj - 22 maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) 18 sierpień - 28 sierpień
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy 18 sierpień - 21 wrzesień
Wymiany bilaterialne 1 sierpnień - 16 sierpień
Erasmus+ 1 sierpnień - 16 sierpień
Płock 22 lipiec - 23 wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

27 lipiec - 14 wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  do 30 września
Kandydaci do szkół doktorskich do 18 września
Elektroniczny Bank Miejsc październik

Terminarz akcji kwaterunkowej jest publikowany 2 tygodnie przed rozpoczęciem akcji kwaterunkowej. Terminarze są zamieszczane w zakładce Informacje.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students 1st May - 22nd May
Current Foreign Students 1st May - 22nd May
PhD Students 1st May - 22nd May
Holidays 11 June - 20 June
New Students (Poland) 18 August - 28 August
New International Students 18 August - 21 September
Bilateral Exchange Students  1 August - 16 August
Erasmus+ 1 August - 16 August
Płock 22 July - 23 September
SJO and OJA Participant

27th July - 14th September

Candidates for Master`s Studies  until 30th September
Candidates for Doctoral Studies  until 18th September
Online Bank of Places October

Timetable will we published 2 weeks before beginning of the accommodation process. Timetable are available in Information.

In accommodation process you can choose time period (one semester or whole academic year).

quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek