Kwaterunek 2020
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Stworzono 2020-05-16 23:25:26 przez Natalia Padykuła

 KONIEC SKŁADANIA WNIOSKÓW

Przypominamy, że tylko do piątku, do 22 maja obecni studenci i doktoranci mogą złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku w roku akademickim 2020/2021!


DEADLINE for submitting applications

We would like to remind you that only until Friday, 22 May, current students, international students and PhD students can apply for a place in the dormitory in the academic year 2020/2021!


 

Stworzono 2020-05-01 20:44:38 przez Mikołaj Rokicki

Zmiana miejsca zakwaterowania w systemie/Changing of accomodation in system

Jeżeli zmieniliście w trakcie roku pokój w akademiku na inny np. przez bank miejsc należy zaaplikować o zmianę w systemie.

Aby zawnioskować o zmianę zakwaterowania w systemie, należy wysłać informacje z kim obecnie mieszkasz w pokoju i gdzie do wydziałowego WKK strony poprzez zakładkę Kontakt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you`ve changed your room durning this year i.e. by bank of places you have to apply for change of accomodation in system.

To apply for change of your accomodation place, you have to send information with whom (name and surname) and where (dormitory and room number) you are living in to your Faculty Comittee by contact box. That`s all.

 

Stworzono 2020-05-01 00:30:59 przez Natalia Padykuła

ENGLISH VERSION BELOW

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja kwaterunkowa `Obecni Studenci`, `Obecni Studenci Cudzoziemcy` i `Doktoranci` jest przeznaczona dla osób posiadających status studenta lub doktoranta w czasie składania wniosku o akademik.


AKCJA KWATERUNKOWA KROK PO KROKU

1. Zaloguj się na stronie kwaterunek.sspw.pl. Jeżeli logujesz się tutaj po raz pierwszy, powinieneś załóżyć konto na core2.sspw.pl.

2. Sprawdź w prawym górnym strony, czy wybrałeś odpowiednią akcję kwaterunkową. Jeżeli nie, wybierz z menu rozwijalnego odpowiednią akcję kwaterunkową.

3. Zaaplikuj o akademik (lewe menu -> "użytkownik" -> "wniosek o akademik").

Złóż wniosek w czasie trwania akcji kwaterunkowej. Wszystkie ważne terminy znajdziesz w terminarzu, który znajduje się w "Ważnych plikach" w menu po prawej stronie. Akcja trwa od 1 maja do 22 maja włącznie. 

4. Wypełnij wniosek o akademik.

a. Sprawdź swój numer telefonu i adres email. Będziemy się z Tobą kontaktować, w związku z tym jeżeli Twoje dane nie są aktualne, zmień je pod linkiem w aplikacji powyżej danych kontaktowych. 

b. Aby wyszukać miejsce zamieszkania na mapie, użyj przycisku "wyszukaj"

c. Bez numeru albumu nie będziesz miał/miała możliwości złożyć wniosku. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w zakładce "Najczęstsze pytania".

4. Zapisz wniosek przyciskiem "Wyślij" (status wniosku "SAVE")

5. Jeżeli Twój wniosek jest poprawnie złożony użyj przycisku "złóż wniosek" (status wniosku "SUBMITTED"). Użyj go rozsądnie!

6. Koniec.

7. Jeżeli Twój wniosek jest poprawny, zostanie zatwierdzony przez WKK (zyskasz status "RECEIVED"). W momencie zatwierdzenia stracisz możliwość edycji swojego wniosku.

8. Jeżeli nie zgadza się w systemie informacja o Twoim bieżącym zakwaterowaniu, poinformuj o tym swoją Wydziałową Komisję Kwaterunkową, gdy rozpocznie się etap preferencji Domu Studenckiego.


Masz pytania? Przeczytaj poradnik kwaterowania (prawe menu -> "ważne pliki" -> "poradnik kwaterowania") lub napisz do Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt")

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCOMMODATION PROCESS  - STEP BY STEP

1. You must have an account in Core2 System.

2. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory").

3. Fill in your application.

a. Check your email and telephon numer. Do you use it? We need to have a contact with you. If you don’t use this email, change it by link under contact data or here. If some information is missing, you can fill in on www.core2.sspw.pl.

b. To find your address on the map use "search" button.

d. Click "send" (application status: "SAVE").

4. If your application is correct click "send application" - but remember, that this is permanent. After that application is submitted and you can`t edit it (application status: "RECEIVED").

5. End. 

Problems? Questions? Write to "A separate Accommodation Committee for International Students" by Contact (right top corner of the webpage)
Stworzono 2020-04-26 01:25:48 przez Natalia Padykuła

Drodzy Studenci,

istnieje prawdopodobieństwo, że w semestrze letnim w 2021 roku w DS Pineska zostanie przeprowadzony remont. O szczegółach zostaniecie poinformowani stosownie wcześniej i na pewno nie zostaniecie zmuszeni do opuszczenia, a jedynie przekwaterowania się do innych domów studenckich.


Dear Students,

there is possibility that DS Pineska will be renovated in the summer semester in 2021. You will be informed about details in advanced and certainly you will not be forced to leave dormitory, but only relocate to other dormitories.

Stworzono 2020-04-22 17:13:55 przez Natalia Padykuła

Podania dotyczące zakwaterowania

Wszelkie podania do Prorektora ds. Studenckich i Przewodniczącej Komisji Kwaterunkowej, np. przyznanie miejsca z puli rektorskiej,  przemianowanie pokoju, itp., proszę wysyłać mailowo na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl do 22 maja.

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt mailowy kkw@samorzad.pw.edu.pl.

Stworzono 2020-04-12 00:12:20 przez Natalia Padykuła

Jakie dokumenty potrzebuję do złożenia wniosku w akcji kwaterunkowej?

 

Akcja Kwaterunkowa Obecni Studenci

  • Zaświadczenie o miejscu zameldowania - jeśli brałeś już udział w akcji kwaterunkowej w poprzednich latach możesz załączyć z poprzedniego roku, jeśli nadal jest ważne (miejsce twojego zameldowania nie uległo zmianie). 

lub

  • Student w trudnej sytuacji materialnej - decyzja o przyznaniu stypendium socjalnym w roku akademickim 2019/2020.

lub 

  • Studenci ubiegający się o Szczególne Okoliczności (SO) z powodu:

a. student aktywnie działający na rzecz społeczności akademickiej, podlegający ocenie dziekana.- musisz dołączyć zaświadczenie potwierdzające twoją działalność od przewodniczącego danej jednostki np. organizacji, koła naukowego, RM, itp.

lub

b. osoba z inną niepełnosprawnością - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 

 

Studenci, którzy ubiegają się o przyznanie SO nie muszą dostarczyć zaświadczenia o miejscu zameldowania. Przyznanie SO powoduje akceptację wniosku w pierwszej kolejności. SO nie gwarantują przyznania pokoju o lepszym standardzie lub pokoju jednoosobowego. Wnioski o SO można składać tylko do 11 maja!

Prosimy o wgrywanie plików w formacie jpg lub pdf.

W przypadku problemów z załącznikami proszę kontaktować się z Wydziałową Komisją Kwaterunkową.

 

Akcja Kwaterunkowa Obecni Studenci Cudzoziemcy

Nie są wymagane dokumenty.

 

Akcja Kwaterunkowa Doktoranci

Nie są wymagane dokumenty.

 


What document do I need to apply for dormitory?

 

Foreign students and PhD students don’t need to attached any document in accommodation process for current foreign students and PhD students.

Stworzono 2020-03-27 22:13:53 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowych. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  1 maj - 22 maj (SO do 11 maja)
Obecni Studenci Cudzoziemcy 1 maj - 22 maj
Doktoranci 1 maj - 22 maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) sierpień/wrzesień
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy sierpień/wrzesień
Wymiany bilaterialne czerwiec/lipiec
Erasmus+ lipiec
Płock lipiec - wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

27 lipiec - 14 wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  wrzesień
Kandydaci do szkół doktorskich wrzesień
Elektroniczny Bank Miejsc październik

W ważnych plikach znajdują się terminarze akcji kwaterunkowych:

● Obecni Studenci,

 Obecni Studenci Cudzoziemcy,

 Doktoranci.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students 1st May - 22nd May
Current Foreign Students 1st May - 22nd May
PhD Students 1st May - 22nd May
Holidays June
New Students (Poland) August/September
New International Students August/September
Bilateral Exchange Students  June/July
Erasmus+ July
Płock July - September
SJO and OJA Participant

27th July - 14th September

Candidates for Master`s Studies  September
Candidates for Doctoral Studies  September
Online Bank of Places October

In important files you can find timetable of accommodation process:

● Current Students,

 Current Foreign Students,

 PhD Students.

Stworzono 2020-03-23 00:51:38 przez Natalia Padykuła

Wstrzymanie kwaterowania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020r. wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, wstrzymuje się przekwaterowanie pomiędzy domami studenckimi oraz obowiązuje zakaz odwiedzin.

Suspended accommodation

Due to current coronavirus situation accommodation of new students in WUT`s dormitories and relocating has been suspended and inviting visitors to dormitories has been prohibited. 

Osoby, których podania o Szczególne Okoliczności - aktywność na rzecz społeczności akademickiej rozpatrzono pozytywnie
Arch.: Piotr Banasiak
Arch.: Monika Kozieł
Arch.: Michał Rychlewski
Arch.: Mikołaj Wyrostek
Chem.: Justyna Barcińska
Chem.: Mateusz Cegłowski
Chem.: Mateusz Chudziński
Chem.: Magdalena Gąsiorek
Chem.: Alicja Głaszczka
Chem.: Jakub Janiak
Chem.: Justyna Jaroszuk
Chem.: Patrycja Kajdzik
Chem.: Magdalena Kaźmierczak
Chem.: Klaudia Latoszek
Chem.: Monika Maciątek
Chem.: Jakub Misiukiewicz
Chem.: Aleksandra Murawska
Chem.: Paulina Musolf
Chem.: Maria Ogrodowska
Chem.: Michalina Perron
Chem.: Marcin Piekarczyk
Chem.: Weronika Rybińska
Chem.: Jakub Sikora
Chem.: Martyna Smolarek
Chem.: Katarzyna Tutaj
Chem.: Małgorzata Urbańska
Chem.: Konrad Uściło
Chem.: Jakub Wacławek
Chem.: Mikołaj Weber
Chem.: Łukasz Wnukowski
EiTI: Piotr Araszkiewicz
EiTI: Jakub Banaszkiewicz
EiTI: Urszula Bielińska
EiTI: Tomasz Boguski
EiTI: Jakub Ciborowski
EiTI: Paulina Cieloch
EiTI: Krzysztof Dygnarowicz
EiTI: Eliza Filip
EiTI: Piotr Harakop
EiTI: Paweł Kotiuk
EiTI: Adrianna Łukaszuk
EiTI: Szymon Milczek
EiTI: Norbert Niderla
EiTI: Jakub Niewiński
EiTI: Adam Nowakowski
EiTI: Konrad Owsikowski
EiTI: Rafał Pyżalski
EiTI: Joanna Rancew
EiTI: Jakub Sikora
EiTI: Wojciech Sobczak
EiTI: Mateusz Tomczak
EiTI: Filip Wasilewski
EiTI: Dawid Zakrzewski
EiTI: Arleta Zarębska
Elektr.: Łukasz Baran
Elektr.: Łukasz Barbarewicz
Elektr.: Bartłomiej Bursa
Elektr.: Michał Czerniecki
Elektr.: Paweł Czerniecki
Elektr.: Krzysztof Frąc
Elektr.: Kamil Kowieski
Elektr.: Dominika Kozakiewicz
Elektr.: Mikołaj Krause
Elektr.: Jarosław Królik
Elektr.: Michał Kucki
Elektr.: Jakub Łuć
Elektr.: Karol Magier
Elektr.: Joanna Nartowicz
Elektr.: Paweł Osiński
Elektr.: Dorota Pawlicka
Elektr.: Kamil Piłka
Elektr.: Beniamin Przychodzki
Elektr.: Zuzanna Przymierska
Elektr.: Michalina Purgat
Elektr.: Maciej Sobczak
Elektr.: Dominik Suligowski
Elektr.: Bartosz Sulima
Elektr.: Grzegorz Węgrzyk
Elektr.: Piotr Winiarski
Elektr.: Kacper Wolański
Fiz.: Monika Biniek
Fiz.: Jan Haryszyn
Fiz.: Katarzyna Kozyra
Fiz.: Wiktor Kragiel
Fiz.: Nikola Krasowska
Fiz.: Kamil Orzechowski
Fiz.: Paulina Pazdrak
Fiz.: Michał Śliwiński
GiK: Rafał Białasek
GiK: Joanna Ceranka
GiK: Karolina Delekta
GiK: Krzysztof Dulęba
GiK: Izabela Fijałkowska
GiK: Grzegorz Hołownia
GiK: Dominika Ługowska
GiK: Piotr Mazur
GiK: Barbara Miączyńska
GiK: Magdalena Pawlina
GiK: Weronika Rychlicka
GiK: Aleksandra Wiącek
GiK: Aleksandra Wojda
GiK: Tymoteusz Wysocki
GiK: Dorota Zasowska
GiK: Paulina Zielińska
IBHiIŚ: Łukasz Gala
IBHiIŚ: Łukasz Kierlanczyk
IBHiIŚ: Bartosz Kubicki
IBHiIŚ: Gabriela Miąskiewicz
IBHiIŚ: Klaudia Ochojska
IBHiIŚ: Natalia Piórkowska
IBHiIŚ: Wiktor Targański
IBHiIŚ: Agata Wachowska
IChiP: Mateusz Bartczak
IChiP: Weronika Berent
IChiP: Izabela Bilicka
IChiP: Zuzanna Dobrochłop
IChiP: Bartosz Dulski
IChiP: Ewelina Gadomska
IChiP: Zuzanna Jóźwik
IChiP: Kamil Karczmarczyk
IChiP: Maciej Kilarski
IChiP: Dominika Kwarta
IChiP: Ewelina Meckier
IChiP: Aleksandra Michalak
IChiP: Sandra Mochtak
IChiP: Hanna Nurczyńska
IChiP: Rafał Pakuła
IChiP: Rafał Pater
IChiP: Agata Piros
IChiP: Igor Półgrabski
IChiP: Natalia Rendaszek
IChiP: Karolina Sowińska
IChiP: Dagmara Tarapata
IChiP: Julia Wilewska
IChiP: Jarosław Wilkowiecki
IMat: Seweryn Grabowiecki
IMat: Dominik Grzęda
IMat: Marcin Izmer
IMat: Anna Łabęda
IMat: Izabela Maciejewska
IMat: Agnieszka Mitruś
IMat: Bartosz Orłowski
IMat: Aleksandra Padykuła
IMat: Natalia Padykuła
IMat: Patrycja Rogulska
IMat: Anna Ronkiewicz
IMat: Zuzanna Uliasz
Mechatr.: Maciej Abramowicz
Mechatr.: Michał Foltys
Mechatr.: Szymon Furman
Mechatr.: Kamil Galach
Mechatr.: Przemysław Grenda
Mechatr.: Artur Jankowski
Mechatr.: Kuba Kamiński
Mechatr.: Adam Kołodziej
Mechatr.: Magdalena Kotynia
Mechatr.: Jan Kuna
Mechatr.: Bartłomiej Kuszpit
Mechatr.: Maciej Marcinkiewicz
Mechatr.: Katarzyna Matys
Mechatr.: Maria Muszyńska
Mechatr.: Kamil Ners
Mechatr.: Michał Nurek
Mechatr.: Martyna Palos
Mechatr.: Grzegorz Relidziński
Mechatr.: Mikołaj Rokicki
Mechatr.: Adrian Stolarski
Mechatr.: Piotr Stolarski
Mechatr.: Mateusz Wasiak
MEiL: Kacper Błaszczyszyn
MEiL: Piotr Chudoba
MEiL: Karolina Gęca
MEiL: Łukasz Grabowski
MEiL: Jakub Jernaś
MEiL: Bartosz Jusiak
MEiL: Agnieszka Kamińska
MEiL: Kacper Kwidziński
MEiL: Marek Łukasiewicz
MEiL: Łukasz Majewski
MEiL: Michał Matczak
MEiL: Natalia Mazurkiewicz
MEiL: Magdalena Mącik
MEiL: Michał Modzelewski
MEiL: Damian Mucha
MEiL: Filip Murawka
MEiL: Manh Tung Nguyen
MEiL: Wojciech Pacześniak
MEiL: Maciej Pogorzelski
MEiL: Michał Radziwonowicz
MEiL: Mateusz Wendołowicz
MiNI: Bartłomiej Chechliński
MiNI: Michał Dybowski
MiNI: Michał Dymek
MiNI: Hubert Grochowski
MiNI: Nadia Kluz
MiNI: Arkadiusz Kniaź
MiNI: Adam Kowalczyk
MiNI: Michał Kozak
MiNI: Jakub Królik
MiNI: Adam Królikowski
MiNI: Marcel Luszowski
MiNI: Jarosław Miller
MiNI: Maciej Pijanowski
MiNI: Paulina Przybyłek
MiNI: Bartłomiej Rajkowski
MiNI: Renata Rólkiewicz
MiNI: Mateusz Wójcik
SiMR: Krzysztof Bienias
SiMR: Dominika Danielczyk
SiMR: Filip Derba
SiMR: Magdalena Drewnowska
SiMR: Bartosz Golisz
SiMR: Karolina Grabska
SiMR: Kamil Gruszka
SiMR: Kamila Komorowska
SiMR: Wojciech Margol
SiMR: Szymon Mróz
SiMR: Zuzanna Narkiewicz
SiMR: Kamil Podembski
SiMR: Patryk Talar
WAiNS: Justyna Brodzik
WAiNS: Klaudia Dudkiewicz
WAiNS: Anna Floryszczyk
WAiNS: Jakub Jarosz
WAiNS: Małgorzata Lis
WAiNS: Kamila Maliszewska
WAiNS: Kamila Popławska
WAiNS: Karolina Prewęcka
WAiNS: Jacek Szejna
WIL: Joanna Bąkała
WIL: Maciej Biedrzycki
WIL: Mateusz Cichocki
WIL: Julia Czaplicka
WIL: Magdalena Dąbrowska
WIL: Paweł Krzewiński
WIL: Mikołaj Nazarczuk
WIL: Marta Połóg
WIL: Mateusz Przybysiak-Przybyszewski
WIL: Błażej Rakowski
WIL: Paweł Świniarski
WIL: Karolina Wawrzyniak
WIL: Marta Wieczorek
WIP: Honorata Chołomej
WIP: Marek Ćwikła
WIP: Paweł De Mehlem-Barabaś
WIP: Karolina Gerej
WIP: Przemysław Jackowski
WIP: Jaromir Jaworski
WIP: Jędrzej Kapciak
WIP: Agnieszka Kozyra
WIP: Kamil Królikowski
WIP: Emilia Mach
WIP: Agata Szabat
WIP: Mirosław Zmysłowski
WT: Michał Budzik
WT: Wiktoria Ertman
WT: Oliwier Grochal
WT: Piotr Kucharski
WT: Karolina Matyjaszczyk
WT: Patrycja Olczak
WT: Bartosz Wychowałek
WZ: Joanna Aleksandrowicz
WZ: Patrycja Kaleta
WZ: Artur Nalepko
WZ: Krystian Papierowski
WZ: Łukasz Posłuszny
WZ: Paulina Radomska
WZ: Natalia Szczygieł
WZ: Aleksandra Witkowska
WZ: Anna Zakrzewska
WZ: Zuzanna Zgolak
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek