Kwaterunek 2020
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Stworzono 2020-12-23 15:18:20 przez Natalia Padykuła

Students WUT, who need a document about accommodation in WUT dormitory for example for VISA procedures, residents card are asked to send an email to kkw@samorzad.pw.edu.pl with the title: "Confirmation of accommodation"

If you got a place in the accommodation process, please send your application number in a mail.

If you haven`t got a place in the accommodation process, please send the following information:

  • name
  • surname
  • passport number
  • sex
  • period for you want to live in dormitory
  • name of dormitory (if you currently living).

 

Stworzono 2020-12-22 12:51:56 przez Natalia Padykuła

ZŁOŻENIE WNIOSKU BĘDZIE MOŻLIWE OD 25 stycznia

 

AKCJA KWATERUNKOWA NA SEMESTR LETNI KROK PO KROKU


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O AKADEMIK?

1. Zaloguj się na stronie kwaterunek.sspw.pl. Jeżeli logujesz się tutaj po raz pierwszy, powinieneś załóżyć konto na core2.sspw.pl

2. Sprawdź w prawym górnym rogu strony, czy wybrałeś odpowiednią akcję kwaterunkową. Jeżeli nie, wybierz z menu rozwijalnego akcję kwaterunkową: Semestr Letni.

3. Zaaplikuj o akademik (lewe menu -> "użytkownik" -> "wniosek o akademik").

Złóż wniosek w czasie trwania akcji kwaterunkowej. Wszystkie ważne terminy znajdziesz w terminarzu, który znajduje się w "Informacje" w górnym menu.

4. Wypełnij wniosek o akademik.

a. Sprawdź, czy Twój numer telefonu i adres email są prawidłowe.

b. Aby wyszukać miejsce zamieszkania na mapie, użyj przycisku "wyszukaj".

c. Wybierz wydział i tok studiów, na którym studiujesz lub będziesz studiować.

5. Zapisz wniosek przyciskiem "Wyślij" (status wniosku "SAVE"/"ZAPISANY")

6. Na dole wniosku pojawiło się pole w celu wgrania załącznika. Wybierz odpowiedni załącznik, który planujesz wgrać i wgraj go do Systemu. Następnie zapisz go przyciskiem "Wyślij". Załącznik, który powinieneś wgrać to:

  • jeżeli rozpoczynasz studia w PW od semestru letniego - decyzję o przyjęciu na studia
  • jeżeli jesteś kandydatem na studia w PW od semestru letniego - potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • jeżeli powracasz na studia w PW po odbytym urlopie lub wymianie studenckiej - dokument potwierdzający urlop lub wymianę studencką do semestru letniego 2020/2021

7. Jeżeli Twój wniosek jest poprawnie złożony i nie będziesz już go modyfikować, użyj przycisku "złóż wniosek" (status wniosku "Przyjęty"). Nie ma możliwości złożenia wniosku (status "Przyjęty") bez wgrania załącznika.

8. Koniec. Teraz możesz ewentualnie złożyć preferencje składu w "preferencje pokoju / składu".


Preferencje pokoju / składu złóż w przypadku chęci zamieszkania z kimś, kto również aplikuje w tej akcji kwaterunkowej, bądź chcesz zamieszkać z kimś, kto już otrzymał miejsce w akademiku i posiada wolne miejsce w pokoju.

Liczba miejsc w akademiku jest ograniczona. Aplikowanie o miejsce w akademiku nie gwarantuje otrzymania go. Ważna jest kolejność zgłoszeń.

Miejsca będą przyznawane wg kolejności zgłoszeń. Podczas tworzenia listy rankigowej liczy się data utworzenia wniosku (w historii modyfikacji wniosku status "stworzył preferencje")

 

ZROBIŁEŚ BŁĄD WE WNIOSKU?

Jeżeli zrobiłeś błąd we wniosku, masz możliwość samodzielnego wycofania wniosku i poprawienia błędów. Edycja wniosku nie powoduje zmiany miejsca na liście rankingowej. Jak to zrobić?

1. "Wniosek o akademik" (lewe menu -> "użytkownik")

2. Naciśnij przycisk "Wycofaj wniosek" (status REVEIVED - ABANDON)

3. Czy na pewno chciałeś nacisnąć "wycofaj wniosek"?

3a. Jeżeli tak, wpisz powód dla którego nacisnąłeś przycisk "Wycofaj wniosek"

3b. Jeżeli nie naciśnij przycisk "Anuluj wycofanie wniosku" jeżeli jednak nie chcesz go wycofać.

4. Naciśnij przycisk "Potwierdź wycofanie wniosku", jeżeli naprawdę chcesz go wycofać (status DESERT).

5. Jeżeli chcesz edytować wniosek, naciśnij przycisk "Edytuj"

6. Jeżeli chcesz już złożyć wniosek, naciśnij przycisk "Złóż wniosek"


Masz pytania? Napisz do swojej Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej (prawy górny róg -> zakładka "Kontakt").


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

APPLICATION PROCESS will start 25 January

ACCOMMODATION PROCESS FOR SPRING SEMESTER - STEP BY STEP


How to apply for dormitory? 

1. You must have an account in Core2 System (core2.sspw.pl).

2. Choose right accommodation process in the top right corner of website: Spring Semester.

3. Apply for dormitory (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory"

You can apply for dormitory, when accommodation process is open. Important deadlines can be find in timetable and timetable can be find in the right column of website - in "Important files" section.

4. Fill in your application.

a. Check the email and telephone displayed in the application. Do you use it? We need to have a contact with you.

b. To find your address on the map use "search" button.

c. Choose your faculty and type of study on WUT`s for February.

5. Click "send" (application status: "SAVE").

6. At the bottom of application you can find place for uploading documents. Choose name of file, which you want to upload and then upload your file. Then click „send”. You should upload your final acceptance letter.

7. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED"). It isn’t possible to “send application” without uploading file first.

8. End. You can`t submit your application without attachment. Now you can submit your team preferences.

 

Submit Room / team preferencesonly if you want to stay with your friend, who applies for dormitory in accommodation process online Bank of Places too, or he lives in dormitory now and he has got unoccupied places in his room

Application for dormitory is only for place in double or triple room. Single room isn`t available.

Please mind that there is a limited number of places and rooms are not guaranteed. It varies every year depending on the number of accepted candidates. Applications will be accepted on "a first-come, first-served basis".

It`s based on time of creating application (it will be shown status "has created preferences" in the history box in your application).


MADE MISTAKE?

If you made a mistake in your application, you can withdraw it to be possible to edit.How to do that?

1. Go to your application (left side of the webpage -> "User" -> "Application for dormitory".

2. Click "Withdraw application" button.

3. Write why you click "withdraw application" button and click "save" button.

4. Click "Withdraw appliction for sure" button again.

5a. Now you can edit your attachment .

5b. If you want to edit your application click "edit" button.

5c. If you don`t want to edit your application and you want to submit it - click "submit application".

6. Now you can edit your application. Change data in your application.

7. Click "send".

8. If your application is correct click "send application" (application status: "RECEIVED").

9. End.


PREFERENCES

Do you want to live with your friend, who is going to study at WUT too?

SUBMIT TEAM PREFERENCES (You can do it when status of your application is "SUBMITTED")

1. Go to "room/team preferences"

2a. If you want to create new team (your friend didn`t create it), choose "create own preferences/create corporate preferences"

a. Tick checkbox "create corporate preferences"

b. Enter name of your team to "corporated preferences name"

2b. If you want to join to team (to team which was created by your friend), choose "join to currently existing corporated preferences"

a. Enter name of your team to "Corporated preferences name" (it is important: lower, upper case letter)

 

Problems? Questions? Write to your Faculty Accommodation Committee by Contact (right top corner of the webpage).

Stworzono 2020-12-08 15:56:21 przez Natalia Padykuła

Akcja kwaterunkowa na semestr letni

Drodzy Studenci, 

akcja kwaterunkowa na semestr letni odbędzie się w styczniu. Więcej informacji będzie dostępne w styczniu.

Acccommodation process for summer/spring semester

Dear Students,

accommodation process for summer/spring semester will take place in January 2020. 

More information will be available at the beginnig of January.

Stworzono 2020-10-28 13:30:15 przez Natalia Padykuła

ZAKWATEROWANIE

Zgodnie z Decyzją nr 295/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej, osoby, które uzyskały miejsce w ramach akcji kwaterunkowej na rok akademicki 2020/2021 mogą wprowadzić się w dowolnym momencie do 30 czerwca, np. jeśli otrzymałeś miejsce i wyprowadziłeś się z akademika albo wcale nie zamieszkałeś to masz prawo ponownie zamieszkać do 30 czerwa 2021 roku.

Prosimy pamiętać, że pokój, który otrzymałeś w akcji kwaterunkowej może być już zajęty i w tym wypadku nie będziesz mógł wprowadzić się do niego. W takiej sytuacji masz prawo otrzymanie innego wolnego miejsca. W sprawie zakwaterowania prosimy o kontakt z administracją domu studenckiego. 

English version

In accordance with the Decision No. 295/2020 of the Rector of Warsaw University of Technology, those who have obtained a place within the accommodation action for the academic year 2020/2021 may move in at any time until 30 June, e. g. if you`ve been given a place and you move out of your student residence, or you don`t live there at all, you have until 30 June 2021 to move back in.

Please note that the room you received in the accommodation action may already be occupied, in which case you will not be able to move into it. In this situation you have the right to get another vacant seat. For accommodation, please contact the student house administration.

 

Studenci, którzy chcą otrzymać miejsce w domu studenckim Politechniki Warszawskiej proszeni są o kontakt z Bankiem Miejsc - (tel. 22 234 44 16, email: akademik.ds@pw.edu.pl).

W przypadku problemów z otrzymaniem miejsca, proszę o kontakt z Wydziałową Komisją Kwaterunkową, a w przypadku braku pomocy, proszę o napisanie maila na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl

Przypominamy, że z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej zakwaterowanie w akademikach PW jest możliwe tylko dla studentów PW.

ACCOMMODATION

Students, who want to get a place in WUT dormitories, please contact with Bank of Places (tel. +48 22 234 44 16; mail akademik.ds@pw.edu.pl).

If you have any problems with getting a place, please contact with your Faculty Accommodation Committee. If you don`t get any help, please send an mail to kkw@samorzad.pw.edu.pl

 

Due to the coronavirus situation, accommodation is possible only for WUT students.

Stworzono 2020-10-14 15:42:57 przez Natalia Padykuła

OPŁATY/PAYMENTS

W przypadku problemów i pytan związanych z opłatami za akademik prosimy o kontakt z administracją domu studenckiego.

If you have any problems with payments and deposit, please contact with administration of your dormitory.

Stworzono 2020-09-26 15:00:56 przez Natalia Padykuła

Drodzy Studenci,

osoby, które złożyły wniosek na cały rok akademicki lub na semestr zimowy 2020/2021 muszą zakwaterować się w domu studenckim do 7 października. Jeśli do tego czasu nie wprowadzą się to zgodnie z Regulaminem Kwaterowania stracą miejsce w domu studenckim.

W trakcie roku akademickiego student będzie mieć możliwość otrzymania miejsca w domu studenckim.


Dear Students,

those who have applied for the entire academic year or for the winter semester 2020/2021 must stay at the student residence until October 7. If they do not move in according to the Accommodation Regulations by that time they will lose their place in the student house.

If you have a delay and you will accommodate after 7th of October because of VISA problems of due to pandemic situation, please contact with administration of your dormitory (by mail).

During the academic year the student will be able to get a place in the student house.

Stworzono 2020-09-26 13:22:27 przez Natalia Padykuła

If you need confirmation to VISA procedure, please send a mail to kkw@samorzad.pw.edu.pl with title "CONFIRMATION OF ACCOMMODATION" and your application number.

We will send you mail with attached confirmation. If you need paper version, we can send it to you by post. In this case, please write your address in an email.

Stworzono 2020-09-26 10:59:59 przez Natalia Padykuła

Osoby, którym przyznano miejsce w DS Bratniak-Muszelka są proszone o kontakt mailowy (jaroslaw.sobol@pw.edu.pl) przed przyjazdem do akademika. W tytule maila prosimy napisać datę przyjazdu i numer pokoju.

Persons who have been granted a place in DS Bratniak-Muszelka are asked to contact us by e-mail (jaroslaw.sobol@pw.edu.pl)  before coming to the dorm. In the title of the e-mail please write the date of your arrival and the room number.

Stworzono 2020-08-25 10:32:55 przez Jakub Jernaś

Zaliczka

Statusy zaliczki w "szczegółach dotyczace pokoju" są zaaktualizowane tylko dla obecnych studentów (Akcja Kwaterunkowa "Obecni Studenci"), którzy zapłacili terminowo, tj. do 21 sierpnia. Dla pozostałych osób status zaliczki nie zostanie zaaktualizowany w systemie.

Jeśli martwisz się czy twój przelew z zaliczką doszedł, prosimy wydrukować potwierdzenie wykonania przelewu i mieć przy sobie przy wprowadzce w razie kłopotów.

Proszę o niewysyłanie żadnych skanów/potwierdzeń przelewów na maila.

Zaliczki nie są weryfikowane automatycznie, dlatego status zaliczki nie zmienia się.

Jak zapłacić zaliczkę?

LINK: https://kwaterunek.sspw.pl/?article:3409501

Deposit 

Deposit had been checked only for current students (Accommodation process "Current International Students"). For the others, the status of the advance payment will not be accentuated in the system.

If you are worried about whether your advance payment has arrived, please print out the transfer confirmation and carry it with you when you move into the dormitory in case of any problems.

 

PLEASE DON`T SEND ANY CONFIRMATION

Stworzono 2020-04-22 17:13:55 przez Natalia Padykuła

Podania dotyczące zakwaterowania

Wszelkie podania do Prorektora ds. Studenckich i Przewodniczącej Komisji Kwaterunkowej, np. przyznanie miejsca z puli rektorskiej,  przemianowanie pokoju, itp., proszę wysyłać mailowo na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl.

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt mailowy kkw@samorzad.pw.edu.pl.

Stworzono 2020-03-27 22:13:53 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowych. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  1 maj - 22 maj (SO do 11 maja)
Obecni Studenci Cudzoziemcy 1 maj - 22 maj
Doktoranci 1 maj - 22 maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) 18 sierpień - 28 sierpień
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy 18 sierpień - 21 wrzesień
Wymiany bilaterialne 1 sierpnień - 16 sierpień
Erasmus+ 1 sierpnień - 16 sierpień
Płock 22 lipiec - 23 wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

27 lipiec - 14 wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  do 30 września
Kandydaci do szkół doktorskich do 18 września
Elektroniczny Bank Miejsc październik

Terminarz akcji kwaterunkowej jest publikowany 2 tygodnie przed rozpoczęciem akcji kwaterunkowej. Terminarze są zamieszczane w zakładce Informacje.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students 1st May - 22nd May
Current Foreign Students 1st May - 22nd May
PhD Students 1st May - 22nd May
Holidays 11 June - 20 June
New Students (Poland) 18 August - 28 August
New International Students 18 August - 21 September
Bilateral Exchange Students  1 August - 16 August
Erasmus+ 1 August - 16 August
Płock 22 July - 23 September
SJO and OJA Participant

27th July - 14th September

Candidates for Master`s Studies  until 30th September
Candidates for Doctoral Studies  until 18th September
Online Bank of Places October

Timetable will we published 2 weeks before beginning of the accommodation process. Timetable are available in Information.

In accommodation process you can choose time period (one semester or whole academic year).

quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek