Kwaterunek 2020
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Stworzono 2020-06-30 13:52:15 przez Natalia Padykuła

AKCJA KWATERUNKOWA WAKACYJNA

Akcja kwaterunkowa jest skierowana do osób z Politechniki Warszawskiej i obecnie mieszkających w DS.

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem wniosku na wakacje, musisz:

 1. Musisz uzyskać zgodę Rektora. W tym celu na adres mailowy podania.ds@pw.edu.pl musisz wysłać maila informującego o chęci zakwaterowania na okres wakacyjny wraz z oświadczeniem (załącznik do zarządzenia nr 33/2020 Rektora PW). 
 2. Następnie otrzymasz link do formularza, który musisz wypełnić i poczekaj na odpowiedź (zgodę lub odmowę).
 3. Prześlij otrzymaną zgodę do administracji.

SUMMER accommodation process

SUMMER (July, August, September) accommodation process is aimed to Warsaw University of Technology students and current residents.


If you missed the deadline for submitting application for summer holiday, you must:

 1. Write an e-mail to the following address podania.ds@pw.edu.pl, attach a signed statement, which is annex no. 1 to the Regulation no. 33/2020 of the WUT Rector. Please use personalised WUT e-mail address if possible. In the returning e-mail you will receive a form, in which you will have to write an application. 
 2. Wait for the response (max 3 days) - first you will get forms and after filling it you must wait for permission.
 3. After getting permission, you must forward mail with permission to your the administration of dormitory.
Stworzono 2020-06-09 23:16:12 przez Natalia Padykuła

PRZEDŁUŻONO MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DO 28 CZERWCA!

POSSIBILITY OF SUBMITTING APPLICATIONS HAS BEEN EXTENDED UNTIL 28 JUNE!

Nie gwarantujemy spełnienia preferencji przydziału pokoju osobom, które złożą wniosek po 20 czerwca.

We do not guarantee that the room allocation preferences will be met for those who submit an application after 20 June.

 

KWATERUNEK WAKACYJNY W DS ŻACZEK ZOSTAŁ WZNOWIONY!

SUMMER HOLIDAY ACCOMMODATION IN DS ŻACZEK HAS BEEN RESUMED!


AKCJA KWATERUNKOWA WAKACYJNA

Akcja kwaterunkowa jest skierowana do osób z Politechniki Warszawskiej i obecnie mieszkających w DS.

 

 1. Musisz uzyskać zgodę Rektora. W tym celu na adres mailowy podania.ds@pw.edu.pl musisz wysłać maila informującego o chęci zakwaterowania na okres wakacyjny wraz z oświadczeniem (załącznik do zarządzenia nr 33/2020 Rektora PW). Jeśli już wcześniej uzyskałeś zgodę na zostanie w akademiku lub powrót do akademika nie musisz ponownie pisać maila.
 2. Złóż wniosek w systemie kwaterunkowym w akcji kwaterunkowej Wakacyjna (wybierz odpowiednią w prawym górnym roku. Jako załącznik wgraj zgodę od Rektora. Złożony wniosek ma status RECEIVED=przyjęty.
 3. Złóż preferencje pokoju/składu.

Nie ma możliwości przekwaterowania się pomiędzy akademikami (jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierowników). Prosimy napisać uzasadnienie zmiany pokoju/akademika w preferencjach.

Regulamin, terminarz, cennik wakacyjny i oświadczenie (załącznik do zarządzenia nr 33/2020 Rektora PW) są zamieszczone w zakładce Informacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Radą Mieszkańców poprzez zakładkę Kontakt (w prawym górnym rogu).

Studenci, którzy chcieliby zakwaterować się dobowo (np. studenci odrabiający zajęcia laboratoryjne) powinni wziąć udział w akcji kwaterunkowej, w sposób opisany powyżej. 

SUMMER accommodation process

SUMMER (July, August, September) accommodation process is aimed to Warsaw University of Technology students and current residents.

 1. Write an e-mail to the following address podania.ds@pw.edu.pl, attach a signed statement, which is annex no. 1 to the Regulation no. 33/2020 of the WUT Rector. Please use personalised WUT e-mail address if possible. In the returning e-mail you will receive a form, in which you will have to write an application. If you have already obtained permission to stay in the dorm or to return to the dorm, you don`t need to write the mail again.
 2. Wait for the response (max 3 days) - first you will get forms and after filling it you must wait for permission.
 3. Create and submit an application in the accommodation system (www.kwaterunek.sspw.pl). Attach an the constent from the Rector (screenshot or pdf file). Submitted application has status RECEIVED.
 4. Submit room/team preferences.
 5. Wait for results.

It isn`t possible to move between the dormitories (only in justified cases with the constant of the managers). If you want to change room/dormitory, please write it in preferences.

Everyone who wants to to live in dormitory during summer, must apply and attach permission from WUT Rector.


Regulations, timetable, pricelist of summer accommodation and annex to Regulation no. 33/2020 is available in Information.


If you have any question, please contact with dormitory student council by contact box.

1.Write an e-mail to the following address (podania.ds.@pw.edu.pl), (podania.ds.plock@pw.edu.pl in case of Plock division of WUT), attach a signed statement, which is an attachment to Rectors decree. Please use personalised WUT e-mail address if possible.

2. In the returning e-mail you will receive a form, in which you will have to write an application, giving reasons and explanations.

3. Wait for the response, either affirmative or negative.

4. After being allowed to return, contact administration office of your dormitory and follow the instructions.

Stworzono 2020-04-26 01:25:48 przez Natalia Padykuła

Drodzy Studenci,

istnieje prawdopodobieństwo, że w semestrze letnim w 2021 roku w DS Pineska zostanie przeprowadzony remont. O szczegółach zostaniecie poinformowani stosownie wcześniej i na pewno nie zostaniecie zmuszeni do opuszczenia, a jedynie przekwaterowania się do innych domów studenckich.


Dear Students,

there is possibility that DS Pineska will be renovated in the summer semester in 2021. You will be informed about details in advanced and certainly you will not be forced to leave dormitory, but only relocate to other dormitories.

Stworzono 2020-04-22 17:13:55 przez Natalia Padykuła

Podania dotyczące zakwaterowania

Wszelkie podania do Prorektora ds. Studenckich i Przewodniczącej Komisji Kwaterunkowej, np. przyznanie miejsca z puli rektorskiej,  przemianowanie pokoju, itp., proszę wysyłać mailowo na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl.

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt mailowy kkw@samorzad.pw.edu.pl.

Stworzono 2020-03-27 22:13:53 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowych. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  1 maj - 22 maj (SO do 11 maja)
Obecni Studenci Cudzoziemcy 1 maj - 22 maj
Doktoranci 1 maj - 22 maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) sierpień/wrzesień
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy sierpień/wrzesień
Wymiany bilaterialne lipiec/sierpnień
Erasmus+ lipiec/sierpnień
Płock lipiec - wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

27 lipiec - 14 wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  wrzesień
Kandydaci do szkół doktorskich wrzesień
Elektroniczny Bank Miejsc październik

Terminarz akcji kwaterunkowej jest publikowany 2 tygodnie przed rozpoczęciem akcji kwaterunkowej. Terminarze są zamieszczane w zakładce Informacje.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students 1st May - 22nd May
Current Foreign Students 1st May - 22nd May
PhD Students 1st May - 22nd May
Holidays 11 June - 20 June
New Students (Poland) August
New International Students August
Bilateral Exchange Students  July/August
Erasmus+ July/August
Płock July - September
SJO and OJA Participant

27th July - 14th September

Candidates for Master`s Studies  September
Candidates for Doctoral Studies  September
Online Bank of Places October

Timetable will we published 2 weeks before beginning of accommodation process. Timetable are available in Information.

In accommodation process you can choose time period (one semester or whole academic year).

Stworzono 2020-03-23 00:51:38 przez Natalia Padykuła

Wstrzymanie kwaterowania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020r. wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, wstrzymuje się przekwaterowanie pomiędzy domami studenckimi oraz obowiązuje zakaz odwiedzin.

Suspended accommodation

Due to current coronavirus situation accommodation of new students in WUT`s dormitories and relocating has been suspended and inviting visitors to dormitories has been prohibited. 

quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek