Kwaterunek 2020
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Stworzono 2020-09-07 14:23:02 przez Jakub Jernaś

CO MAM ZAŁĄCZYĆ W AKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ???

Akcje uzupełniająca możesz wybrać w prawym górnym rogu w rozwijanym menu.

Jeśli bierzesz udział w akcji uzupełniającej powinieneś załączyć plik zależnie od tego kim jesteś:


Studenci/doktoranci - skany waszych legitymacji

Kandydaci na studia - dowolny dokument potwierdzający to że zostaniecie studentami albo zrzut ekranu z systemu rekrutacyjnego

Erasmusy - dokument potwierdzający branie udział w programie Erasmus na PW

Obecni mieszkańcy - kartę mieszkańca zamiast legitymacji jeśli już nie posiadacie karty mieszkańca nie załączajcie niczego (załączenie karty przyśpieszy akceptację wniosku)

Niestudenci - dowolny typ załącznika z pustym plikiem

 

Obecni mieszkańcy i Niestudenci otrzymaja miejsca jeśli pozostałe 3 grupy zostaną zakwaterowane, w związku z tym polecamy załączać rzeczy dokumentujące przynależność do pierwszych 3 grup w pierwszej kolejności.

Zaświadczenia o miejscu zameldowania nie są przyjmowane, ponieważ w tej akcji kryterium odległości nie ma znaczenia

 

WHAT SHOULD I ATTACH IN COMPLEMENTARY ACTION???

You can choose complementary action in top right of website in dropdown menu

If you want to apply in complementary action you should attach different file depends on who you are:


Current Student/PhD student - scans of yours student ID card

New WUT students - any document that can confirm you are going to be WUT student or screenshot from any online registration system

Erasmus - document that confirm you are taking part in Erasmus program on WUT

Current Resident - dormitory resident card (small paper you receive when you move in to dormitory), if you lose it attach empty file (attaching dormritory resident card will speed up accepting you application)

Non WUT students - any type of attachment with empty file

 

Current Residents and Non WUT students will receive place after other 3 group, so we recommend to attach documents of those 3 group if you belong to them

Stworzono 2020-08-25 10:32:55 przez Jakub Jernaś

Zaliczka - Obecni Studenci

Statusy zaliczki w "szczegółach dotyczace pokoju" nie były do tej pory aktualizowane. Na stronie głównej pojawi się informacja, kiedy rozpoczniemy weryfikowanie wpłat i wprowadzanie ich do systemu. W przypadku problemów ze znalezieniem wpłaty będziemy się kontaktować mailowo bądź telefonicznie. Dziękujemy za cierpliwość.

Zaliczki zostały sprawdzone w Bratniak-Muszelka,Akademik, Tulipan-Pineska, Riviera, Tatrzańskiej , Babilon,Żaczku, Mikrusie i Ustroniu. Jeśli status zaliczki nie zgadza się z stanem faktycznym prosimy o kontakt.

 

Deposit - Current Students

We haven`t verified deposits yet. We are going to do it soon. We let you know when we start. If we will have problem to find your deposit, we will contact you. Check your mail and phone and be patient, please.

Deposit has been checked in Bratniak-Muszelka,Akademik, Tulipan-Pineska, Riviera, Tatrzańska, Babilon,Żaczek, Mikrus and Ustronie dormitory. If you think your status is not what it should be, please contact us.

Stworzono 2020-06-30 13:52:15 przez Natalia Padykuła

AKCJA KWATERUNKOWA WAKACYJNA

Akcja kwaterunkowa jest skierowana do osób z Politechniki Warszawskiej i obecnie mieszkających w DS.

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem wniosku na wakacje, musisz:

  1. Musisz uzyskać zgodę Rektora. W tym celu na adres mailowy podania.ds@pw.edu.pl musisz wysłać maila informującego o chęci zakwaterowania na okres wakacyjny wraz z oświadczeniem (załącznik do zarządzenia nr 33/2020 Rektora PW). 
  2. Następnie otrzymasz link do formularza, który musisz wypełnić i poczekaj na odpowiedź (zgodę lub odmowę).
  3. Prześlij otrzymaną zgodę do administracji.

SUMMER accommodation process

SUMMER (July, August, September) accommodation process is aimed to Warsaw University of Technology students and current residents.


If you missed the deadline for submitting application for summer holiday, you must:

  1. Write an e-mail to the following address podania.ds@pw.edu.pl, attach a signed statement, which is annex no. 1 to the Regulation no. 33/2020 of the WUT Rector. Please use personalised WUT e-mail address if possible. In the returning e-mail you will receive a form, in which you will have to write an application. 
  2. Wait for the response (max 3 days) - first you will get forms and after filling it you must wait for permission.
  3. After getting permission, you must forward mail with permission to your the administration of dormitory.
Stworzono 2020-04-22 17:13:55 przez Natalia Padykuła

Podania dotyczące zakwaterowania

Wszelkie podania do Prorektora ds. Studenckich i Przewodniczącej Komisji Kwaterunkowej, np. przyznanie miejsca z puli rektorskiej,  przemianowanie pokoju, itp., proszę wysyłać mailowo na adres kkw@samorzad.pw.edu.pl.

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt mailowy kkw@samorzad.pw.edu.pl.

Stworzono 2020-03-27 22:13:53 przez Natalia Padykuła

Akcje kwaterunkowe w roku akademickim 2020/2021

Drogi Studencie,

Chciałbyś mieszkać w akademiku w roku akademickim 2020/2021? Weź udział w akcji kwaterunkowej!!! 
Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych akcjach kwaterunkowych. Każda akcja jest przeznaczona dla wybranej grupy osób. Pamiętaj, że daty mogą ulec zmianie!

Akcja kwaterunkowa

Szacowany termin składania

wniosków w systemie

Obecni Studenci  1 maj - 22 maj (SO do 11 maja)
Obecni Studenci Cudzoziemcy 1 maj - 22 maj
Doktoranci 1 maj - 22 maj
Wakacyjna czerwiec
Nowo Przyjęci (Polacy) 18 sierpień - 28 sierpień
Nowo Przyjęci Cudzoziemcy 18 sierpień - 21 wrzesień
Wymiany bilaterialne 1 sierpnień - 16 sierpień
Erasmus+ 1 sierpnień - 16 sierpień
Płock 22 lipiec - 23 wrzesień
Studenci kursów Foundation Year OJA

27 lipiec - 14 wrzesień

Kandydaci na studia II stopnia  do 30 września
Kandydaci do szkół doktorskich do 18 września
Elektroniczny Bank Miejsc październik

Terminarz akcji kwaterunkowej jest publikowany 2 tygodnie przed rozpoczęciem akcji kwaterunkowej. Terminarze są zamieszczane w zakładce Informacje.

 

Accommodation Process in the academic year 2020/2021

Dear Student,

Do you want to live in dormitory in the academic year 2021/2021? Take part in the accommodation process!!! 
Below you will find information about individual accommodation units. Each of accommodation process is for a selected group of people. Remember, terms can be changed!

Accommodation process

Estimated terms for 

 submitting the application

Current Students 1st May - 22nd May
Current Foreign Students 1st May - 22nd May
PhD Students 1st May - 22nd May
Holidays 11 June - 20 June
New Students (Poland) 18 August - 28 August
New International Students 18 August - 21 September
Bilateral Exchange Students  1 August - 16 August
Erasmus+ 1 August - 16 August
Płock 22 July - 23 September
SJO and OJA Participant

27th July - 14th September

Candidates for Master`s Studies  until 30th September
Candidates for Doctoral Studies  until 18th September
Online Bank of Places October

Timetable will we published 2 weeks before beginning of the accommodation process. Timetable are available in Information.

In accommodation process you can choose time period (one semester or whole academic year).

quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek