Kwaterunek 2018
logo
FAQ-LINK
Pytania i odpowiedzi
Language:
Akcja kwaterunkowa :
Strona główna
Informacje
Mapa akademików
Harmonogram
Zaloguj się
Kontakt
[LINK] Pomoc do tej zakładki
Stworzono 2018-09-18 19:25:56 przez Adrian Augustowski

ENGLISH VERSION BELOW 

******************************************************************************

Studencie!

Wiele osób pyta - czemu mimo wplacenia zaliczki wciąż system czeka na jej potwierdzenie? Napotkaliśmy parę problemów technicznych, przez co weryfikujemy zaliczki na innej, równoległej platformie. 

Co teraz? Jeżeli wpłaciłeś zaliczkę - NIE stracisz miejsca :)

Jeżeli od jakiejś osoby nie otrzymaliśmy zaliczki (lub z powodu złego konta akademikowego lub niepoprawnego tytułu przelewu nie będziemy w stanie dopasować przelewu do osoby), ktoś z Komisji Kwaterunkowej będzie się z tą osobą kontaktował mailowo lub telefonicznie z prośbą o potwierdzenie przelewu.

Jeżeli nikt się z Tobą nie skontaktuje do 24 września, to znaczy, że otrzymaliśmy zaliczkę. Miejsce stracą osoby, które po kilkukrotnej próbie kontaktu ze strony Komisji Kwaterunkowej, nie potwierdzą wpłaty zaliczki.

Jeżeli ktoś z czytających świadomie nie zapłacił zaliczki i nie chce mieszkać w Domu Studenckim - prosimy o zrezygnowanie z miejsca w panelu wniosku, dzięki czemu miejsce przejdzie do Akcji Uzupełniającej :)

******************************************************************************


Student!

Many people ask - why despite paying deposit, the system is still waiting for its confirmation? We encountered a few technical problems, which is why we verify deposits on another platform.

What now? If you made deposit - you will NOT lose your place :)

If we cannot find your deposit, someone from the Accommodation Committee will contact you in order to receive confirmation from you.

If no one will contact you till 24th September, it means that we received your payment. The place will be lost by people who after several attempts to contact by Accommodation Committee members will not confirm the advance payment.

You you aren`t going to live in a domr - please click resign - it help people from Complementary Accommodation Process get a place :)

Stworzono 2018-09-13 22:26:25 przez Adrian Augustowski

ENGLISH VERSION BELOW

***************************************************************

UZUPEŁNIAJĄCA AKCJA KWATERUNKOWA

Jeżeli do tej pory nie otrzymałeś miejsca w akademiku, a chciałbyś w nim zamieszkać, to masz ostatnią szansę, aby złożyć wniosek o akademik przed przekazaniem miejsc do Banku Miejsc.

Uzupełniająca akcja kwaterunkowa rozpocznie się 17 września br. (Jeżeli pojawia się informacja "to nie jest termin składania wniosku", wybierz w prawym górnym rogu strony odpowiednią akcję kwaterunkową i spróbuj ponownie)

Szczegóły dotyczące akcji kwaterunkowej:

https://kwaterunek.sspw.pl/?news:3797647

Terminarz uzupełniającej akcji kwaterunkowej:

https://kwaterunek.sspw.pl/?getFile:3797652


***************************************************************

COMPLEMENATARY ACCOMMODATION PROCESS

If you still haven`t got place in dormitory, but you want to live in the dorm during next academic year, it`s last chance to apply for dormitory before Bank of Places.

Complementary accommodation process starts September 17th. (If you can`t apply for dormitory, choose on the top right corner of website accommodation process: complementary and try again to apply for dormitory)

Details of accommodation process (English version at the bottom of site):

 https://kwaterunek.sspw.pl/?news:3797647


Timetable of complementary accommodation process:

https://kwaterunek.sspw.pl/?getFile:3797721

Stworzono 2018-03-07 13:24:22 przez Adrian Augustowski

ENGLISH VERSION BELOW

*******************************************************************************

Cześć!

Wybierz właściwą akcję kwaterunkową za pomocą menu rozwijanego w prawym górnym rogu. Wszystkie informacje, których potrzebujesz, pojawią się w zakładkach po prawej stronie oraz w aktualnościach na stronie głównej. Poniższy przewodnik pomoże Ci znaleźć właściwą akcję.

Czy jesteś studentem studiów 1. lub 2. stopnia?
TAK NIE
Czy masz polskie obywatelstwo? Czy jesteś doktorantem?
TAK NIE TAK NIE

Wybierz akcję
obecni studenci
(16.04) 

Wybierz akcję
obecni studenci - cudzoziemcy 
(16.04) 

Wybierz akcję
doktoranci
(16.04) 

Czy zamierzasz rozpocząć 
studia na PW?
  TAK NIE

Akcje dla 
nowo przyjętych na studia I stopnia (lipiec)
lub 
kandydatów na studia II lub III stopnia (wrzesień)

Dowiedz się więcej
o Banku Miejsc 

*************************************************************************************

Welcome!

Choose accommodation process on the right top corner of this webpage. The most important files are on the right side of webpage.

To choose appropriate process take a look at the table:

Are you student at WUT now?
YES NO
Are you an undergraduate or a postgraduate student? How long are you going to study?
YES NO Full time 1 or 2 semester

Choose process:
current international students 
(16 April)

Choose process:
PhD
(16th April)

Choose process:
new international students 
(~August)

Are you an erasmus student?
  YES NO

Choose process:
Erasmus students 
(~July)

Choose process:
Bilateral exchange students 
(~
June)
Wzory dokumentów
Brak
Osoby, których podania o Szczególne Okoliczności - aktywność na rzecz społeczności akademickiej rozpatrzono pozytywnie
Arch.: Maksym Bal
Arch.: Maja Liro
Arch.: Katarzyna Lis
Chem.: Alicja Armatowska
Chem.: Joanna Bezubik
Chem.: Mateusz Chudziński
Chem.: Marcin Dziedzic
Chem.: Paweł Kiepas
Chem.: Michalina Kołaczyńska
Chem.: Dawid Kornacki
Chem.: Wioleta Krasnodębska
Chem.: Damian Kuśmirek
Chem.: Monika Maciątek
Chem.: Grzegorz Matyszczak
Chem.: Katarzyna Nocoń
Chem.: Karolina Spryszyńska
EiTI: Kacper Banasik
EiTI: Michał Banaszczyk
EiTI: Rafał Braun
EiTI: Daria Bronik
EiTI: Kamila Cipior
EiTI: Kamil Cukrowski
EiTI: Krzysztof Dygnarowicz
EiTI: Karolina Galant
EiTI: Emilia Gosk
EiTI: Bartłomiej Kamiński
EiTI: Eliza Kawecka
EiTI: Joanna Kiesiak
EiTI: Justyna Łabuś
EiTI: Damian Matusik
EiTI: Karol Pelc
EiTI: Joanna Pudełko
EiTI: Michał Siwoszek
EiTI: Izabela Sobieska
EiTI: Bartosz Sulima
EiTI: Filip Wasilewski
EiTI: Konrad Winnicki
EiTI: Dawid Zakrzewski
EiTI: Aleksandra Zioło
Elektr.: Łukasz Adamczyk
Elektr.: Łukasz Baran
Elektr.: Marcin Błaszczyk
Elektr.: Artur Braksator
Elektr.: Agnieszka Breśka
Elektr.: Wojciech Buczek
Elektr.: Paweł Czerniecki
Elektr.: Filip Kapczyński
Elektr.: Mikołaj Krause
Elektr.: Joanna Kulasza
Elektr.: Jakub Kutyła
Elektr.: Paweł Leszczyński
Elektr.: Karol Magier
Elektr.: Michał Mazurkiewicz
Elektr.: Łukasz Ordyszewski
Elektr.: Adrian Ostrowski
Elektr.: Kamil Piłka
Elektr.: Zuzanna Przymierska
Elektr.: Michalina Purgat
Elektr.: Szymon Rojek
Elektr.: Kacper Sławecki
Elektr.: Katarzyna Stępień
Elektr.: Patryk Synowiec
Elektr.: Maciej Szymański
Elektr.: Bartosz Waśniewski
Elektr.: Michał Wojciechowski
Fiz.: Adrian Augustowski
Fiz.: Aleksandra Bedełek
Fiz.: Monika Biniek
Fiz.: Ewelina Cieśla
Fiz.: Joanna Gajewska
Fiz.: Przemysław Kaim
Fiz.: Konrad Krawczyk
Fiz.: Tomasz Lehmann
Fiz.: Aleksandra Okrutny
Fiz.: Adam Olesiński
Fiz.: Paweł Osiński
Fiz.: Gabriela Pokropska
Fiz.: Karol Radziszewski
Fiz.: Marta Robak
Fiz.: Kamil Rozicki
Fiz.: Michał Śliwiński
Fiz.: Anita Zagrobelna
GiK: Filip Buczkowski
GiK: Jakub Chmielnicki
GiK: Kamil Choromański
GiK: Krystian Cyganek
GiK: Ewelina Dybciak
GiK: Izabela Fijałkowska
GiK: Alicja Konkol
GiK: Rafał Kryżman
GiK: Jakub Łobodecki
GiK: Maciej Miliszewski
GiK: Tymek Murzański
GiK: Marcin Pietroń
GiK: Aleksandra Robak
GiK: Michał Rubaj
GiK: Michał Staruch
GiK: Daniel Szulczewski
GiK: Mikołaj Śliwa
GiK: Tymoteusz Wysocki
GiK: Marcelina Ziarno
GiK: Paulina Zielińska
IBHiIŚ: Joanna Jach
IBHiIŚ: Artur Kalinowski
IBHiIŚ: Adrianna Kissa
IBHiIŚ: Magdalena Muchlado
IBHiIŚ: Klaudia Ochojska
IBHiIŚ: Magdalena Przydatek
IBHiIŚ: Paulina Samulnik
IChiP: Paweł Antkowiak
IChiP: Kamila Bańkoska
IChiP: Mateusz Bartczak
IChiP: Michał Bień
IChiP: Wojciech Bień
IChiP: Robert Bitner
IChiP: Zuzanna Dobrochłop
IChiP: Joanna Jankowska
IChiP: Krystian Jędrzejczak
IChiP: Aleksandra Krupińska
IChiP: Radosław Lewandowski
IChiP: Hanna Nurczyńska
IChiP: Rafał Pakuła
IChiP: Rafał Pater
IChiP: Agata Piros
IChiP: Igor Półgrabski
IChiP: Naralia Rendaszek
IChiP: Kacper Siwek
IChiP: Magdalena Tomczak
IMat: Katarzyna Filip
IMat: Dominik Grzęda
IMat: Anna Łabęda
IMat: Agnieszka Mitruś
IMat: Bartosz Orłowski
IMat: Natalia Padykuła
IMat: Marcelina Tymejczyk
Mechatr.: Krzysztof Gawin
Mechatr.: Michał Kuśmirek
Mechatr.: Aleksandra Martynowicz
Mechatr.: Katarzyna Matys
Mechatr.: Przemysław Panas
Mechatr.: Tomasz Raczyński
Mechatr.: Michał Radomski
Mechatr.: Grzegorz Relidziński
Mechatr.: Jakub Sękulski
Mechatr.: Marek Siekiera
Mechatr.: Maria Skarbek
Mechatr.: Sergiusz Staszczyk
Mechatr.: Michał Wasilewski
Mechatr.: Mieszko Wodzyński
Mechatr.: Dorota Zielińska
MEiL: Wojciech Bator
MEiL: Urszula Dancewicz
MEiL: Tomasz Derdak
MEiL: Fabian Dłuski
MEiL: Karolina Gałczyńska
MEiL: Marcin Gańko
MEiL: Maksymilian Gawin
MEiL: Łukasz Grabowski
MEiL: Dorota Gręda
MEiL: Andrzej Halicki
MEiL: Maria Janczylik
MEiL: Aleksandra Kaczuba
MEiL: Barbara Kominek
MEiL: Iga Kowalik
MEiL: Artur Kuźmiński
MEiL: Jakub Lempke
MEiL: Paweł Litman
MEiL: Piotr Loga-Sowiński
MEiL: Maciej Markul
MEiL: Michał Modzelewski
MEiL: Manh Tung Nguyen
MEiL: Kamil Niedźwiedź
MEiL: Sebastian Pecio
MEiL: Michał Radziwonowicz
MEiL: Krzysztof Szwed
MEiL: Jędrzej Śmigielski
MEiL: Bartosz Załęcki
MEiL: Bartosz Zieliński
MiNI: Przemysław Kosewski
MiNI: Michał Kozak
MiNI: Michał Kucki
MiNI: Monika Nowak
MiNI: Bartłomiej Rajkowski
MiNI: Tomasz Urbaszek
MiNI: Kamil Wołos
MiNI: Mateusz Wójcik
SiMR: Ada Berger
SiMR: Bartłomiej Bursa
SiMR: Filip Derba
SiMR: Jakub Florczyk
SiMR: Konrad Freundlich
SiMR: Hubert Jaworski
SiMR: Agnieszka Kopania
SiMR: Wojciech Margol
SiMR: Bartłomiej Mazan
SiMR: Mikołaj Mazur
SiMR: Aleksander Modzelewski
SiMR: Zuzanna Narkiewicz
SiMR: Damian Nowak
SiMR: Michał Pomarański
SiMR: Jan Sławek
SiMR: Adrian Solecki
SiMR: Maciek Trawicki
SiMR: Izabela Wojciechowska
WAiNS: Justyna Brodzik
WAiNS: Kinga Chamluk
WAiNS: Agnieszka Dominika Duda
WAiNS: ALEKSANDRA HALICKA
WAiNS: Sylwia Kołodziejska
WAiNS: Bartosz Kubicki
WAiNS: Paweł Kuć
WAiNS: Sebastian Kuryło
WAiNS: Piotr Rozwałka
WAiNS: Mieszko Rożej
WAiNS: Emilia Rzentała
WAiNS: Anna Stanik
WAiNS: Martyna Śliwińska
WIL: Mateusz Cichocki
WIL: Krystian Dłuski
WIL: Izabela Jarzembowska
WIL: Paweł Krzewiński
WIL: Justyna Marzec
WIL: Mikołaj Nazarczuk
WIL: Bartosz Orzech
WIL: Karolina Wawrzyniak
WIP: Karolina Bagińska
WIP: Jakub Burba
WIP: Milena Gryglak
WIP: Izabela Kaczmarek
WIP: Jędrzej Kapciak
WIP: Anna Michalczyk
WIP: Anna Paskudzka
WIP: Izabela Suplewska
WIP: Kinga Żurawska
WT: Michał Budzik
WT: Magdalena Burczyńska
WT: Wiktoria Ertman
WT: Miłosz Jachacy
WT: Weronika Jędrzejczyk
WT: Karolina Krysa
WT: Maria Krzętowska
WT: Karolina Matyjaszczyk
WT: Milena Niedbała
WT: Sebastian Piwko
WT: Tomasz Szabrański
WT: Joanna Trzpis
WT: Kamil Wojtera
WT: Edyta Wyszomirska
WZ: Piotr Bojanowicz
WZ: Łukasz Gala
WZ: Michalina Gozdecka
WZ: Filip Kaczmarski
WZ: Kinga Kalisz
WZ: Sylwia Kowalska
WZ: Magdalena Mazan
WZ: Magdalena Mikołajewska
WZ: Krystian Papierowski
WZ: Natalia Sadownik
WZ: Dawid Siergiej
quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek