Kwaterunek 2014
Akcja kwaterunkowa :
Aktualności
Informacje
Akademiki PW
Najczęstsze pytania
Zaloguj się
Kontakt
Stworzono 2016-04-25 20:29:40 przez Natalia Biaduń

AKCJA, KTÓRĄ WYBRAŁEŚ, NIE JEST AKTUALNA.

KLIKNIJ W LOGO SYSTEMU, ABY PRZEJŚĆ DO AKTUALNEJ AKCJI :)

Stworzono 2015-02-11 03:18:36 przez Hubert Stefański

Szanowni Studenci,

informacje na temat decyzji o  przedłużeniu zakwaterowania dostępne są w administracjach odpowiednich Domów Studenckich. Przypominamy, że 16 lutego mija termin wykwaterowania studentów, którzy nie składali podań o przedłużenie zakwaterowania oraz którzy nie uzyskali przedłużenia. Więcej w sprawie terminów Akcji Kwaterunkowej  w zakładce "Informacje i Pliki" plik "Terminarz Akcji na semestr letni" 


--------------------------------------------------------------------- 


Dear Students,
information on the decision on the extension of accommodation are available in the administrations of various dorms. If you do not receive an extension, and February 16, you`ve got to evict.

Dear Students,

information on the decision on the extension of accommodation are available in the administrations of proper dorms. If you do not receive an extension, to the sixteenth February you have to bring forth out of the room.

Stworzono 2015-01-05 15:25:08 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

jeżeli chcecie przedłużyć swoje zakwaterowanie na semestr letni, musicie wypełnić podanie(wzór znajduje się w zakładce "Informacje i pliki" podkategoria "Ważne pliki" na http://seks.sspw.pl/ ), wypełnione podanie należy dostarczyć do członka Rady Mieszkańców odpowiedzialnego za Kwaterunek do dnia 12.01.2015 r.

Przedłużanie zakwaterowania wymagane jest tylko dla studentów którzy wnioskowali o zamieszkanie tylko w semestrze ziomwym r.a. 2014/2015
---------------------------------------------------------

Dear Students,

if you want to extend your stay in dormitory for summer semester you have to fill the application(you can find it in "Information & files" in subcategory "Important files" on http://seks.sspw.pl/ ). Filled application must be delivered to Students Union of Dormitory(Rada Mieszkańców) to person responsible for accommodation till 12.01.2015.

Extension of accommodation is only needed for students which applied for accommodation for winter semester 2014/2015.

Stworzono 2015-01-03 23:10:08 przez Janusz Kopytowski

If you are a new student at WUT and you want to apply for dormitory for academic year 2014/2015 you  have to:

1. Create an account on https://core2.sspw.pl/register/    - fill only displayed field (with out sections Name Declination and Contact Data) and in last section "Personal Data" select your Country, enter your Passport number. 

2. After you create an account, log in on this website( https://seks.sspw.pl ) - you can change language to English in top left corner.

3. On the left side you will see User menu - enter "Application for Dormitory".

4. Select proper "Allocation Process" ("Candidate Summer"/ "Erasmus Summer" )

5. Fill blank fields ( like your addres(home addres), Faculty, type od studies* etc.)

6. Save and submitt your application - your status should be SUBMITTED

7.  Send e-mail to  kkw+dorm@samorzad.pw.edu.pl with attachment - scanned Certificate of admission to Warsaw University of Technology, you have to do this till 16th of February. (execpt Erasmus students)

8. Wait for results of Allocation Process - results will be send to you by e-mail.

Stworzono 2014-12-12 16:29:29 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci, Kandydaci,

już niebawem ruszy Akcja Kwaterunkowa dla studentów zaczynających studia od semestru letniego.

1 stycznia rozpocznie się rejestracja i składania wniosków przez internet, która potrwa do 31 stycznia.

Następnie do 16 lutego musicie wysłać e-mail na adres kkw+ds@samorzad.pw.edu.pl wraz ze skanem zaświadczenia o przyjęcia na studnia.

Wyniki Akcji zostaną podane 18 lutego.

Akcja Kwaterunkowa(do wyboru w prawym górnym rogu) - Kandydaci letni

-------------------------

Dear Students, Candidates,

soon we will start Allocation Process for Students which start their studies at summer semester.

At 1st of January you will be able to register and submit your Application in the system, possibilty of registration will end at 31st of January.

After this you will have to send e-mail to  kkw+dorm@samorzad.pw.edu.pl with attachment - scanned Certificate of admission to Warsaw University of Technology, you have to do this till 16th of February.

Results of Accommodation Process will be presented at 18th of February.

Name of allocation process(to choose in top right corner) - Candidates summer

You can change language in top left corner.

 

Stworzono 2014-09-29 16:39:09 przez Krzysztof B. Baczewski

Dear students!

According to the first point of the Rules of WUT Students` Union each student of Warsaw University of Technology is a member of Students’ Union . As you well know at our university lectures are conducted in two languages: Polish and English. Many students come to Poland to educate yourself on our wonderful faculties so we want to help you by translating SSPW systems. For this reason we created Working Group of SSPW Translation Systems. We encourage you to cooperate!

http://wiki.sspw.pl/wiki/Translations 

Stworzono 2014-09-26 16:05:59 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

jeżeli nie planujecie wprowadzać się do Domu Studenckiego - rezygnujecie z miejsca, oznaczcie to w Systemie Kwaterunkowym poprzez naciśnięcie przycisku "Złóż rezygnację" a następnie "Potwierdź rezygnację".


Dear Students,

if you will not move in to the dormitory - you are resigning from your place, let us know about it - please press button "Cancel application" and then "Procced cancelation".

Stworzono 2014-09-19 14:36:30 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

Wczoraj na Waszych kontach pojawiły się wyniki Akcji Kwaterunkowej Uzupełniającej. Status ACCEPTED oznacza, że dostaliście miejsce w Domu Studenckim. Szczegółowy przydział pojawi się do 21 wrzesnia godzin wieczornych. 

Inny status oznacza, że niestety z powodu zbyt dużej ilości wniosków nie byliśmy w stanie zapewnic Wam zakwaterowania.

W szczególnych przypadkach zapraszam w poniedziałek w godzinach 10-13.

 

 

Dear Students,

if you were applying for dormitory in Allocation Process Uzupełniająca - your status changed. If it`s ACCEPTED it means you got place in dormitory, specific room assignment will be displayed till 21st of September, evening hours.

Other status means that you didnt get place in dormitory. Due to overwheelming number of applications we could not provide place for everybody.

 

In special cases you can visit me in Student Union Office at monday in hours 10-13.

 

Stworzono 2014-09-01 19:12:57 przez Janusz Kopytowski

 

Dear Students, 
If you are not satisfied with the place assigned in the Action Properties Please contact me with Your faculty committee as accommodation,

Dear Students, 

If you are not satisfied with your place assignments please contact with your Faculty Accommodation Committee(Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa), not with the Chairman of Accommodation Committee.  


Best Regards 

Janusz Kopytowski

 

Stworzono 2014-09-01 10:29:37 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

dziś ruszyła Akcja Kwaterunkowa Uzupełniająca oraz dla Kandydatów na studia 2. i 3. stopnia, w związku z tym przypominam, że aby starać się o miejsce w DS należy mieć w systemie status SUBMITTED - po zapisaniu wniosku(wypełnieniu okres zakwaterowania, wydział, rodziaj studiów itd.) należy wejść we "Wniosek o akademik" i nacisnąć przycisk "Złóż wniosek".

W akcji uzupełniającej to będzie wszystko co należy zrobić, zaś dla kandydatów na studia 2. i 3. stopnia umożliwi to pobranie PDF z "Wnioskiem o przyznanie miejsca" który należy wydrukować, podpisać i złożyć w dziekanacie.


Janusz Kopytowski

Stworzono 2014-08-24 12:29:14 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Kandydaci i Studenci,

Pod poniższym linkiem możecie znaleźć harmonogramy Akcji Kwaterunkowej dla Kandydatów na studia 2. i 3. stopnia oraz dla Akcji Kwaterunkowej uzupełniającej.

https://kwaterunek.sspw.pl/?getFile:1907270

 

W przypadku kandydatów na studia 2. i 3. stopnia niezbędne jest złożenie podpisanego wniosku(PDF wygenerowany przez SEKS) w dziekanacie.

Studenci biorący udział w Akcji uzupełniającej nie muszą składać dokumentów - wystarczy rejestracja i złożenie wniosku w systemie.

 

Janusz Kopytowski

Stworzono 2014-08-13 16:35:59 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

przypominamy o konieczności uiszczenia opłat na poczet ostatniego miesiaca zamieszkania w Domu Studenckim - opłaty muszą wnieść wszyscy. Zaliczka równa jest miesięcznej opłacie za zamieszkanie w DS. Wpłat należy dokonywać na konta Domów Studenckich do których zostaliście przydzieleni.

 

Studenci którzy dostali miejsce w akcji która ruszała w kwietniu/maju - do końca sierpnia.

Nowoprzyjęci studenci do 15 września - wpłaty należy dokonać dopiero po przyznaniu konkretnego miejsca w DS.

Tytuł przelewu to: Imię, Nazwisko, nr wniosku*, ZALICZKA.

*- nr wniosku - jest to indywidualny numer nadany Wam przez system - możecie go znaleźć w "Wniosek o akademik" na lewo od przydzielonego pokoju.

Nr kont poszczególnych Domów Studenckich/Bank Account Number for Dormitories:

DS Akademik  42 1240 1053 5111 8225 0010 0091

DS Babilon 77 1240 1053 5111 8228 0010 0091

DS Bratniak-Muszelka 86 1240 1053 5111 8226 0010 0091

DS Mikrus 15 1240 1053 5111 8231 0010 0091

DS Riviera 68 1240 1053 5111 8230 0010 0091

DS Sezam 73 1240 1053 5111 8272 0010 0091

DS Tatrzańska 32 1240 1053 5111 8238 0010 0091

DS Tulipan-Pineska 33 1240 1053 5111 8227 0010 0091

DS Ustronie 59 1240 1053 5111 8232 0010 0091

DS Żaczek 24 1240 1053 5111 8229 0010 0091

 

SWIFT Code: PKOP PL PW

 

-----------------

Dear Students,

We remind you about paying Domitory fees - this charge is payment in advance for your last month of living in dormitory. All students have to pay this fee. This charge is equal to fee for one moth of living in dormitory. Fees should be wired trafnsfer to bank account of Dormitory where you will be living

Students which get place in Allocation process which started at April/May should pay till end of August.

Freshmens, Erasmus Students, ISO Students should pay till 15th od September.

Name of Wire transfer: Name, Surname, nr wniosku*, ZALICZKA.

*- nr wniosku - it is individual uniqe number it can be found at "Application for dormitory" next to your room assignment.

Stworzono 2014-08-12 01:53:22 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Nowoprzyjęci Studenci!

Na Waszych kontach pojawiła się informacja dotycząca przyznania miejsca w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej! Jeżeli Wasz ststus zmienił się na ACCEPTED oznacza to, że macie zapewnione miejsce w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej. Jeżeli Wasz status nie zmienił się oznacza to, że nie dopełniliści któregoś z wymogów ubiegania się o miejsce w DS PW. W przypadku gdy jesteście pewnie co do poprawnego zgłoszenia kontaktujcie się z Waszą Wydziałową Komsją Kwaterunkową w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Szczegółowe przydziały miejsc - do konretynch Domów Studenckich pojawią się w przyszłym tygodniu.

 

Pozdrawiam,

Janusz Kopytowski

Stworzono 2014-08-08 00:31:22 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Nowoprzyjęci Studenci,

w związku z przedłużającymi się przyjmowaniem wniosków i dokumentów wysłanych drogą pocztową, dalej musimy wstrzymać się z ogłoszeniem wyników - jeszcze 4 dziekanaty nie wprowadziły wszystkich wniosków.

Mam nadzieję, że dziś(piątek) uda się wszystkim skończyć sprawdzanie wniosków i będziemy mogli Was poinformować o przyznaniu miejsc.

 

Janusz Kopytowski

Stworzono 2014-07-28 02:41:08 przez Krzysztof B. Baczewski

Team preferences was enable.

Information how to fill is in top right corner of preferences page ( "[LINK] Help to this page" )

 

Dedline to create team preferences is set to date / haur:

Nowoprzyjęci PL
2014-08-06 10:33:00 

New foreign students(not Erasmus)
2014-08-08 12:42:00

Erasmus 
2014-08-10 13:38:00

ISO Students PL 
2014-08-04 15:19:00

ISO Students EN 
2014-08-04 15:19:00

Stworzono 2014-07-15 23:36:54 przez Janusz Kopytowski

Dear students!

If you are a new student at WUT and you want to apply for dormitory for academic year 2014/2015 you  have to:

1. Create an account on https://core2.sspw.pl/register/    - fill only displayed field (with out sections Name Declination and Contact Data) and in last section "Personal Data" select your Country, enter your Passport number.

2. After you create an account, log in on this website - you can change language to English in top left corner.

3. On the left side you will see User menu - enter "Application for Dormitory".

4. Select "Allocation Process" ("New foreign students", "Erasmus", "ISO Students PL/EN")

5. Fill blank fields ( like your addres, Faculty, type od studies etc.)

6. Save and submitt your application - your status should be submitted

6`. If your Allocation Process is "New foreign students" you have to send scanned and sign PDF to dormitory@samorzad.pw.edu.pl

7. Wait for results of Allocation Process - results will be displayed in "Application for Dormitory" in top right corner in ca. 15th August. 

 

End of registration process and sending application is 1st August.

Stworzono 2014-07-15 14:23:44 przez Janusz Kopytowski

Kwaterunek dla nowoprzyjętych!

 

Opis kolejnych etapów

 • Zarejestrowanie się na stronie kwaterunku.
 • Złożenie preferencji w systemie (UWAGA: zarejestrowanie się w systemie nie jest równoznaczne ze złożeniem preferencji).
 • Złożenie podań i dokumentów w dziekanatach poszczególnych wydziałów.
 • Dokonanie przedpłaty potwierdzającej chęć zamieszkania w określonym Domu Studenckim w wysokości pełnej opłaty miesięcznej zł na konto danego akademika. Kwota ta jest zaliczką na poczet ostatniego miesiąca zamieszkania w DS. Zaliczka musi być wpłacona do 15 września br.
 • Zakwaterowanie się w Domu Studenckim i integracja z mieszkańcami !!! :)
 • Niewprowadzenie się do Domu Studenckiego do dnia 7 października skutkuje utratą miejsca oraz wpłaconej zaliczki.

 

 

 

Ważne terminy.

 

Harmonogram kwaterowania na rok akademicki 2014/2015

od 14 lipca do 1 sierpnia

Rejestrowanie się nowoprzyjętych oraz składanie podań o uwzględnienie szczególnych okoliczności w Bazie Kwaterunkowej na stronie kwaterunek.pw.edu.pl, sprawdzanie poprawności danych w Bazie Kwaterunkowej

od 14 lipca do 1 sierpnia

Przyjmowanie w dziekanatach podpisanych wniosków nowoprzyjętych o przyznanie miejsca w DS, dokumentów potwierdzających dochód członków rodziny studenta oraz szczególne okoliczności.

do 18 sierpnia

Zatwierdzenie przez dziekanów i podanie do wiadomości listy miejsc przyznanych nowoprzyjętym studentom I roku

do 15 września

Dokonanie wpłat zaliczek na konta poszczególnych domów studenckich.

od 25 września

Rozpoczęcie kwaterowania studentów w Domach Studenckich

do 7 października

Termin ważności skierowań wystawionych przez dziekanów

Niezbędne dokumenty

Jeżeli dochód na członka rodziny wynosi poniżej 1275,30 zł/miesiąc:

Obowiązkowe jest wypełnienie „Załącznika – dokumentowanie dochodu” -  jest to arkusz do obliczania dochodu w celach kwaterunkowych. 

Obowiązkowe dla każdego pełnoletniego członka rodziny (w tym siebie) jest:

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów za rok 2013;
 • Zaświadczenie o składce zdrowotnej
 • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (znajdujący się stronie kwaterunku; jeśli członek rodziny nie osiągnął dochodów nieopodatkowanych – również musi go dołączyć, wpisując w polu "dochód" cyfrę 0).

Obowiązkowe dla rodzeństwa jest:

 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni - jeśli jest w przedziale wiekowym 18-26 lat (starszego rodzeństwa nie zaliczamy do rodziny, podobnie dorosłego, które się już nie kształci);
 • Odpis skrócony aktu urodzenia (lub zaświadczenie ze szkoły albo inny dokument potwierdzający wiek) – dla rodzeństwa niepełnoletniego ( wystarczy kserokopia);
 • w przypadku niepełnosprawnego rodzeństwa - ważne oświadczenie o niepełnosprawności.

Inne najczęściej wymagane dokumenty to:

 • Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych (nie sugeruj się wpisanym tam dochodem) - liczba ha * 2431 zł;
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub płaconych przez członków rodziny alimentów;
 • Dokument potwierdzający zgon jednego lub obojga rodziców, lub orzeczenie sądu o rozwodzie/separacji (jeśli do rodziny należy co najwyżej jedno z rodziców).
 • Zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek (w przypadku rozliczania się za pomocą PIT-ów innych niż PIT-37).
 • jeśli członku rodziny rozlicza się ryczałtem - Oświadczenie - dochód zryczałtowany

Jeżeli dochód wynosi powyżej 1275,30 zł/miesiąc – wystarczy potwierdzenie zameldowania z Urzędu Gminy

Obowiązkowy dla wszystkich starających się o miejsce w DS jest  podanie generowane automatycznie przez SEKS, do pobrania ze swojego konta w formacie *.pdf.

Obliczanie dochodu

W Załączniku – dokumentowanie dochodu (Arkusz do obliczania dochodu) w pierwszej kolumnie wpisujemy dochód brutto, a nie przychód.

 

 • Składkę na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne wpisywane jest zgodnie z zaświadczeniem z US - w przypadku braku składki na ubezpieczenia zdrowotne na zaświadczeniu, niezbędne jest zaświadczenie z ZUS-u.

 

W przypadku rozliczania się za pomocą PIT-ów innych niż PIT-37 należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek. 

Stworzono 2014-07-10 09:55:57 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

w związku z moją nieobecnością w dniach 10-13 lipca, proszę kontaktować się w tym czasie z WKK.

 

Dear Students,

due to my absence at 10-13 July please contact with your WKK.

 

Janusz Kopytowski

Stworzono 2014-07-09 11:17:02 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

Jeżeli dostaliście miejsce w pokoju innym niż Wasze preferencje/skład proszę kontaktować się z Wydziałowymi Komisjami Kwaterunkowymi.

 

Dear Students,

If You were accomodated other place than your preferences please contact with your Faculty Accomodation Cooridnators.

 

Janusz

Stworzono 2014-07-08 22:55:37 przez Janusz Kopytowski

Drodzy Studenci,

po długim czasie udało się dopracować system oraz co najważniejsze przydzielić Wam miejsca. Za tak długie opóźnienia bardzo przepraszam.

 

W panelu Użytkownik -> Wniosek o akademik, w prawym górnym rogu wyświetla się nr pokoju. Jeżeli zamiast nr pokoju wyświetla Wam się inna informacja prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości.

 

 

Janusz Kopytowski

-------------------------------

Dear Students,

after long time we finnaly finished accomodating system, and first of all accomodate You. I`m very sorry for such a long time with accomodating process.

 

In Application for dormitory, top right corner. If in room number field you see message please be patient a little bit more.

 

Janusz Kopytowski

Stworzono 2014-06-26 15:39:18 przez Janusz Kopytowski

Szanowni Studenci,

W związku z przedłużającymi się problemami technicznymi przydziały miejsc pojawią się pod koniec przyszłego tygodnia. 


Dear Students,

Due to prolonged technical problems, room assignments will appear at the end of next week.

 appear at the end of next week.

 Pozdrawiam / Regards 

Janusz Kopytowski

Stworzono 2014-06-22 23:49:43 przez Janusz Kopytowski

Drodzy Studenci,

w związku z nieprzewidzianymi opóźnieniami przydziały miejsc pojawią się na dniach. Dokładną datę postaram się podać jutro tj. 23.06.2014 r. w godzinach późno popołudniowych.

 

Dear Students,

due to unpredictable delays yours accomodation status will be displayed in few days. Specific date of accomodation status update will be sent tommorow afternoon.

 

Pozdrawiam

Janusz Kopytowski

Przewodniczący Komisji Kwaterunkowej SSPW

Stworzono 2014-06-18 12:46:53 przez Maciej Kwiatkowski

Studenci

W związku ze zmianą osoby Przewodniczącego Komisji Kwaterunkowej na p. Janusza Kopytowskiego decyzje o przydzieleniu pokoju zostaną ogłoszone w poniedziałek o 12.00.

---

Students

Due to change of the Chairman of Accomodation Committee to Mr. Janusz Kopytowski deciosn to grant the room will be annouced on Monday at 12.00.

Stworzono 2014-06-16 18:16:13 przez Maciej Kwiatkowski

Foreign Students!

If you want to get a place in WUT`s dormitories during vacations (July, August, September) - this system does not have an option to apply for that period. More precise information about process of getting a place in specific dormitory is available from Administration of that dormitory. Accomodation Committee of WUT Student Union can not help you in this case.
If you will be studing on WUT from September or February due to ERASMUS program or any other student`s exchange program please contact with coordinator of that program from Faculty or ISO. They will instruct you what to do and how to proceed. Accomodation Committee can help you only when you have correctly created account in system.
Regular (full time Bachelor or Master) foreign students - please contact with Faculty`s Accomodation Committee. 
Schedules for Alocation Process` (with deadline for application for a dorm) will be available on this website till end of week. Please do not send any question about Allocation Process before schedules will appear.Dear students,
If you want to get a place in WUT`s dormitories during vacations (July, August, September) - this system does not have an option to apply for that period. More precise information about process of getting a place in specific dormitory is available from Administration of that dormitory. Accomodation Committee of WUT Student Union can not help you in this case.
If you will be studing on WUT from September or February due to ERASMUS program or any other student`s exchange program please contact with coordinator of that program from Faculty or ISO. They will instruct you what to do and how to proceed. Accomodation Committee can help you only when you have correctly created account in system.
Regular (full time Bachelor or Master) foreign students - please contact with Faculty`s Accomodation Committee. 
Schedules for Alocation Process` (with deadline for application for a dorm) will be available on this website till end of week. Please do not send any question about Allocation Process before schedules will appear.
Stworzono 2014-06-12 00:03:24 przez Maciej Kwiatkowski

Drodzy Studenci,

Możliwość składania preferencji pokoju oraz składu pokoi jest możliwe od 4.00 11 czerwca (środa) do godziny 20.00 16 czerwca br. (poniedziałek). Preferencje pokoju składa się za pomocą podstrony otwierającej się po wciśnięciu przycisku `Preferencje pokoju` w panelu `Użytkownik` (kolumna po lewej stronie). Składając preferencje pokoju należy pamiętąć, żeby podać DS, w którym chce się mieszkać oraz preferowane piętra (nawet jeżeli wnioskuje się o konkretny pokój). 
Przypominamy, że wnioskowanie o pokój jako skład ułatwia pracę komisji (daje pewnośc, że zakwaterowane osoby nie będą zgłaszały uwag co do współlokatora).

Jeżeli nie można wybrać któregoś z pokoi, to oznacza, że nie jest on w puli danego wydziału. Pytania o dostępność danych pokoi należy składać do swojej WKK (panel `Kontakt`->Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa Wydział).

Jeżeli nie możesz złożyć preferencji pokoju sprawdź czy dostałeś miejsce w DS (status `System SSPW zaakceptował wniosek`) oraz czy masz wybraną akcję kwaterunkową, w której składałeś wniosek (prawy górny róg).

Osoby, które nie złożyły preferencji pokoi, zostaną przypisane do miejsc, w których obecnie mieszkają (w miarę możliwości) lub losowo do nieobsadzonych miejsc. 

---

Dear Students.

You got a possibility to create preferences of the room from 4 a.m. today (11th June, Wednesday) till 20 p.m. 16th June (Monday). You can do this via subpage available on button `Room preferences` in panel `User` (column on left side of the website). Creating preferences please fill the fields about dorm and numbers of floor on which you want to live in (even if you want to live in chosen room).
We want to inform you, that crating a corporated preferences (with other students) will improve sharing room process (Cometee will know, that people who will live in that room would not complain to each other).

If you can not choose direct room, it means that room is not assigned to your faculty. Any question about rooms availability should be sended to your Faculty`s Accommmodation Committee (Contact -> Accomodation Committee Faculty Name).

If you can not create room preferences, check if you have got a place in a dorm (status ACCEPTED) and if tou have chosen correct Alocation Process (right top corner).

People, who have not created room preferences will be assigned via their current ocupation (if possible) or randomly to free places in dorm.

Stworzono 2014-06-08 21:49:29 przez Krzysztof B. Baczewski

Składanie preferencji pokoi oraz składu rusza jutro ( 9.06.2014 ) o godzinie 18:00

Link do składania pojawi się w panelu użytownika pod linkiem składania wniosku o akademik.

/////////////////////////////

Composition preferences room will start tomorrow (06/09/2014) at 18:00

Link will appear in the panel User, under the link Application for dormitory.
 

 

Stworzono 2014-06-08 14:03:32 przez Krzysztof B. Baczewski

W waszych widokach wniosków o akademik pojawiły się informacje o aktualnie zamieszkiwanym akademiku i pokoju.(Wniosek o akademik -> #Preferencje ->"Mieszkam teraz w")
Są to informacje z poprzedniej akcji kwaterunkowej, zaktualizowane o listy z akademików, proszę o sprawdzenie i jeżeli zmieniliście akademik / pokój lub zaczęliście mieszkać w akademiku w trakcie roku akademickiego i informacja w systemie nadal jest nieaktualna proszę się skontaktować z waszą komisją przez system aby zaktualizowała informację ( Kontakt -> Wydziałowa/Wydzielona Komisja Kwaterunkowa ).

Informacja ta jest o tyle ważna że jeżeli nie złożycie preferencji pokoju to na jej podstawie zostanie wam przydzielony pokój


//////////////////////////////////////////////////////

 

In your views of requests for dormitory there is information about the currently inhabited and dorm room (Application for a dormitory -> # Preferences "I live now")

This is the information from the previous action the accommodation, updated with a list of academics, please check and if you changed your dormitory / room or begun to live in the dorm during the academic year and the information in the system is still out of date, please contact your committee by the system to updated information (Contact -> Faculty / divisional Commission Properties).
This information is so important that if you will not lay a room preferences based on that you will be allocated a room
In your views of requests for dormitory there is information about the currently inhabited and dorm room (Application for a dormitory -> # Preferences "I live now")
This is the information from the previous accommodation action, updated with a list from academics, please check and if the information in the system is still out of date, please contact your committee by the system to updated information (Contact -> Faculty / divisional Commission Properties).
This information is so important becouse if you will not create a room preferences, we, based on that information, allocated a room for You
 

 

Stworzono 2014-06-02 22:44:41 przez Krzysztof B. Baczewski


Uruchomiliśmy algorytm i odpowiednie statusy pojawiły się na waszych kontach.
Widok wniosku ( po zalogowaniu), lewy górny róg.
Jednocześnie przepraszam ale nie pojawi się dzisiaj opcja składania preferencji pokoju, skończę ją jutro i umieszczę odpowiednią informację na stronie. 
Uruchomiliśmy algorytm i odpowiednie statusy pojawiły się na waszych kontach.
Widok wniosku ( po zalogowaniu), lewy górny róg.


Osoby które nie dostały miejsca a złożyły wniosek mogą złożyć odwołanie ( w systemie, widok wniosku -> odwołanie)


Jednocześnie przepraszam ale nie pojawi się dzisiaj opcja składania preferencji pokoju, skończę ją jutro i umieszczę odpowiednią informację na stronie. 
--------------------------
We launched the algorithm and corresponding statuses appear on your account. 
View the application (after logging in), the upper left corner. 
People who do not get the place and submitted an application may appeal (in the system view of the application -> reference)

At the same time I`m sorry but it does not appear today folding option preferences room, I finish it tomorrow and will put a notice on the page.

 

Stworzono 2014-05-16 16:36:04 przez Maciej Kwiatkowski

Studenci,

W związku z rozpoczęciem się Juwenaliów pragnę ogłosić, że wszystkie decyzje ws. podań o uwzględnienie szczególnych okolicnzości zostaną ogłoszone w systemie do poniedziałku do godziny 12.00.

Ponad to w związku z Juwenaliami mogą nastąpić opóźnienia w odpowiedzi na zapytania do Komsji Kwaterunkowych (SSPW i Wydziałowych), dlatego rejestracja do systemu Bazy Kwaterunkowej zostaje przedłużona do 19 maja br. (poniedziałek) do godziny 21.00. 

Miłego świętowania dni studenta PW!

---

Dear students,

According to fact, that in Friday and Saturday WUT celebrate students days there may occur dealy in answer to all question connected with accomodation process. Because of that possibility to create an application to WUT`s dorm in system is extended till 19th may (Monday) till hour 9 p.m.

Happy students days! 

Stworzono 2014-05-09 19:31:00 przez Krzysztof B. Baczewski

Zgodnie z nowym harmonogramem możliwość edycji będzie od 2014-05-09 23:35:00 do 2014-05-18 23:34:00

Już w tej chwili w panelu użytkownika pojawił się link do składania i edytowania preferencji, ale oczywiście będzie aktywny za kilka godzin.

Oczywiście jeżeli nie będzie to nie martwcie się, jutro poprawię :)

Jeżeli pojawią się jakieś problemy lub coś niepoprawnie będzie działało to możecie pisać do mnie
zakładka Kontakt -> z listy rozwijanej "Administrator"

Jeżeli macie jakieś propozycję co zmienić w kolejnych akcjach to w zakładce Kontakt jest link do zgłaszania uwag nie pilnych

https://kwaterunek.sspw.pl/?cms,buglist,edit:0

Pytania merytoryczne oczywiście proszę kierować do Komisji Kwaterunkowych ( także zakładka Kontakt).

Na w tej chwili grupa ds. Informacji robi opisy na wiki do poszczególnych stron

Link ten ma tą samą nazwę na każdej stronie [LINK] Pomoc do tej zakładki, ale będą to linki do różnych stron na wiki.sspw.pl

Pozdrawiam

Stworzono 2014-05-07 18:31:35 przez Karolina Krysa

W związku ze zmianami w strukturach działania systemów Komisji SSPW oraz zmianą regulaminu Komisji Kwaterunkowej konieczne były zmiany w systemie SEKS. Zmiany początkowo były wprowadzane na wcześniej stworzonym systemie. Niestety później okazało się, że nie wszystkie poprawki będą możliwe do naniesienia. Spowodowało to konieczność napisania systemu od nowa, a tym samym opóźnienia w terminarzu.
W chwili obecnej nowy system jest ciągle testowany przez powołane grupy robocze, po to by dostosować go do waszych potrzeb.

Wszystkie informacje odnośnie przesuniętych terminów będą Wam przekazane w dniu jutrzejszym, tj. 08-05-2014.

Stworzono 2014-04-28 13:04:17 przez Maciej Kwiatkowski

Drodzy Studenci,

W związku z przedłużającymi się pracami konserwacyjnymi systemu Bazy Kwaterunkowej pragnę poinformować, że okresy składania wniosków z podaniami o szczególne okolicznosci oraz wniosków par małżeńskich zostaną wydłużone. Dokładane daty zmian okresów kwaterowania zostaną podane wraz z ogłoszeniem pełnej sprawności systemu. 
Prace konserwacyjne oznaczają również wyłączenie opcji składania wniosków, która zostanie przywrócona po odzyskaniu pełnej sprawności systemu. 

Ponadto przypominam, że wszystkie wnioski składane w dziekanatach wydziałów mają być wygenerowane przez system Bazy Kwaterunkowej.

Wszelkie pytania lub zgłaszane problemy związane z działaniem systemów informatycznych SSPW prosimy zgłaszać po ogłoszeniu pełnej sprawności systemu Bazy Kwaterunkowej.

 

Dear Students, 

Because of prolonging works on databases of our website we want to inform, that periods of applying for place in WUT's dormitories will be extended. Precise information will be posted when system will work properly.

We also want to inform that all application form have to be generated by our website.

All questons or reported problems with our systems will be investigated after system recovery 

Stworzono 2014-04-24 12:41:48 przez Maciej Kwiatkowski

Studenci,

W związku z opóźnieniami w pracach nad wprowadzeniem zmian w Regulaminie Kwaterowania do Bazy Kwaterunkowej uprzejmie informujemy o przedłużeniu okresu składania podań o uwzględnienie szczególnych okoliczności oraz wniosków par małżeńskich do dnia 29 kwietnia br.

Problemy związane ze składaniem wniosków powinny zostać usunięte do 25 kwietnia br. (piątek). Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.  

Stworzono 2014-04-24 02:06:25 przez Maciej Kwiatkowski

Dear Students!

According to schedule, information about timetable for sharing room proces for foreign students (who are not a regular student on WUT) who want to live in WUT's dormitories between October 2014 and June 2015 will be apublished by 11th June 2014. Till that moment we can not provide any information about procedure how foreign student can apply for a place in dorm.

Translated information, timetable and apply form for foreign students of regular studies on WUT will apear in near future, when our website will work properly.

Apologize for any inconvenience.

 

Stworzono 2014-04-15 14:05:50 przez Maciej Kwiatkowski

Studenci!

Pragnę poinformować o zbliżającym się początku Akcji Kwaterunkowych:

 • dla obecnych studentów (osób posiadających obywatelstwo RP, studiujących regularnie na studiach I lub II stopnia PW);

 • dla obecnych studentów cudzoziemców (osób nie posiadających polskiego obywatelstwa, studiujących na PW na regularnych studiach I lub II stopnia);

 • dla doktorantów (osób studiujących na PW na studiach III stopnia).

Akcje te rozpoczynają się z dniem 23 kwietnia 2014r. Pozostałe terminy obowiązujące w Akcji Kwaterunkowej opisane są w Terminarzu Akcji (publikowany wraz z Harmonogramem Kwaterowania na rok 2014).

quality work by Krzysztof B.Baczewski, Administrator , Powered by eWniosek